Discover the future of books with end-to-end digital printing solutions that drive new revenue streams.

Printimi dixhital i librave

Zbuloni të ardhmen e librave me zgjidhje printimi me cikël të plotë dixhital që nxisin fitimprurjen.

Kur përballen me jetëgjatësi më të shkurtra për librat, tirazhe më të ulëta dhe shitje të paparashikueshme, botuesve u duhet të gjejnë zgjidhje novatore në printim.

Me teknologjinë e fundit dixhitale, mund t'u përgjigjeni kërkesave në rritje për printime ekonomike në tirazhe të ulëta, të optimizoni zinxhirin furnizues të botuesve dhe t'i qarkulloni kështu më shpejt titujt e tyre në treg.

Përfitimet nga printimi dixhital i librave

Benefits Benefits

Afat më i shkurtër hedhjeje në treg

Flukset me cikël të plotë pune përmirësojnë produktivitetin

Benefits Benefits

Shërbime të reja për botuesit

Tirazhe fleksibël, deri dhe kopje njëshe

Benefits Benefits

Proces i njësuar

Hiqni proceset joefikase manuale

Benefits Benefits

Zinxhir i optimizuar furnizim

Modelet e printimit dixhital mund të reduktojnë tepricat në volume

Një kapitull i ri në printimin e librave

The Canon solution enabled us to deliver high quality products quickly, efficiently and reliably.
Zgjidhja nga Canon na mundëson të dorëzojmë produkte të cilësisë së lartë, me shpejtësi, efikasitet dhe qëndrueshmëri.

Fredrik Borg

Drejtori i përkohshëm ekzekutiv, Holmbergs

Sfida

Një pionier i orëve të para i teknologjisë dixhitale, shtypshkronja suedeze Holmbergs ka qenë në kërkim për të investuar në teknologjitë më të fundit, për të përballuar kërkesat në rritje për printime librash në tirazhe të ulëta. Nën trysninë e përmirësimit të produktivitetit dhe uljes së kostove, kompania kërkonte gjithashtu t'u ofronte klientëve fusha më të gjera veprimi për përshtatje dhe personalizim.

The Canon solution enabled us to deliver high quality products quickly, efficiently and reliably.
New ‘book of one’ production model, with automated workflows from job submission to delivery.

Zgjidhja

Ne kemi zhvilluar një zgjidhje në bazë të softuerit PRISMAproduction dhe kemi përmirësuar printerin me bojë të shpejtësisë së lartë ColorStream dhe sistemin e finicionit Tecnau LaserMax. Kjo i ka mundësuar Holmbergs të ofrojë një model prodhimi "me një libër", me flukse të automatizuara pune nga dorëzimi i punëve deri në qarkullim.

Përfitimet

Zgjidhja jonë ka sjellë një rritje të fortë në volumet e printimeve, duke ofruar printime më të shpejta, më ekonomike në një dorë, pa humbje të cilësisë. Kjo i ka mundësuar Holmbergs t'u ofrojë klientëve fushëveprim më të gjerë për personalizimin e librave të tyre, me detaje si barkode unike ISBN, stema dhe figura.

Sharp rise in print volumes, by providing faster, more economical one-off book printing.

Zbuloni se si mund t'ju ndihmojnë zgjidhjet e printimit të librave dixhitalë që të ruani kryesimin në një treg në ndryshim


FLISNI ME EKIPIN TONË


Zgjidhjet kryesore

A breakthrough range of software solutions that help you streamline and automate workflows.
Paketa PRISMA
Një gamë revolucionare e zgjidhjeve të softuerëve që ju ndihmon të modernizoni dhe të automatizoni flukset e punës në çdo fazë të procesit të prodhimit të printimit.
Colorstream 6000 Chroma
Një presë interneti tejet praktike me ngjyra që ofron një cilësi dhe fleksibilitet të jashtëzakonshëm, ColorStream 6000 Chroma është krijuar për printimin e shpejtë dhe të qëndrueshëm të postës, botimeve dhe aktiviteteve tregtare
A highly versatile colour inkjet web press that offers both exceptional quality and flexibility.
The most productive high speed, high volume monochrome digital presses in their class
varioPRINT 6000
Presa dixhitale njëngjyrëshe, e volumit të lartë dhe shpejtësisë së lartë më produktive në kategorinë e vete, seria varioPRINT 6000 ofron gjithashtu qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, manipulim të materialit dhe lehtësi përdorimi.
ProStream 1000 series
For high volume, commercial print environments, the web-fed ProStream 1000 series (ProStream 1000 and 1800) combines the print quality and media flexibility of offset with the production efficiency and versatility of digital inkjet to deliver a level of performance that matches your passion for print.
ProStream 1000 series
varioPRINT iX-series
varioPRINT iX-series
The varioPRINT iX-series revolutionises the commercial printing business experience. It combines stunning image quality and a wide media range with the high productivity and attractive cost-efficiency of inkjet. So commercial printers can say "Yes" to virtually any job, based on the agreed turnaround time and price, then print it for more profit and more business.
Printojini librat më shpejt dhe më me fleksibilitet, ndërsa qëndroni brenda kufijve të fitimit.