i-Pack merr kontrollin e plotë të prodhimit me Canon

ipack-logo

i-Pack - me qendër në Sarpsborg, Norvegji - ka qenë gjithmonë një kompani e shkëlqyer në krijimin e prezantimeve grafike dhe zgjidhjeve të paketimeve për tregun e terminaleve të shitjeve (POS). Duke vepruar me emra dhe pronarë të ndryshëm që nga themelimi i saj në vitin 1997, kompania me qendër në Sarpsborg, Norvegji ka bashkëpunuar me disa nga kompanitë kryesore të paketimeve në Skandinavi dhe në tregjet e tjera evropiane.

Nga viti 2013, sidoqoftë, themeluesi i saj - Atle Andreassen - mendonte se kompania nuk po e realizonte potencialin e saj. “Ne e kishim humbur identitetin tonë,” - shprehet Andreassen. Duke funksionuar më shumë si një organizatë shitjesh lokale për kompaninë e saj nënë, Andreassen realizoi me sukses blerjen e aksioneve për ta kthyer biznesin përsëri në rrënjët e tij. Me një markë të re si i-Pack AS, strategjia e re e kompanisë ishte të ktheheshin te furnizimi dhe, më e rëndësishme, te prodhimi i materialeve me cilësi të lartë për terminalet POS dhe paketimeve speciale. Objektivi afatgjatë ishte të ishin më të mirët në këtë fushë.

“Falë mbështetjes dhe teknologjisë së Canon, ne jemi në rrugën e duhur për të realizuar objektivat tona tregtare.”

Atle Andreassen, themelues

Rezultatet

Përmirësimi i kohës së dorëzimit për propozimet

Përmirësimi i kohës së dorëzimit për propozimet "në kohë" - nga tre javë në javë për disa aktivitete

Rritja e vëllimeve mujore me 300%

Rritja e vëllimeve mujore me 300%

Synimi për rritjen e vëllimeve me 25% deri në fund të vitit 2015, dhe me 15% më shumë në vitin 2016.

Synimi për rritjen e vëllimeve me 25% deri në fund të vitit 2015, dhe me 15% më shumë në vitin 2016.

Mbështetja për zbatimin e departamentit të ri të i-Pack Digital dhe zgjerimin e mëtejshëm me i-Pack Plast për aktivitetet me dru, plastikë dhe çelik, si dhe me i-Pack Design & Communication për projektimin e fushatave origjinale

Mbështetja për zbatimin e departamentit të ri të i-Pack Digital dhe zgjerimin e mëtejshëm me i-Pack Plast për aktivitetet me dru, plastikë dhe çelik, si dhe me i-Pack Design & Communication për projektimin e fushatave origjinale

ipack-objective

Objektiv

Zgjerimi i biznesit për t'u bërë një kompani kryesore në zgjidhjet e terminaleve të shitjeve POS

Sfidat

• Përpjekje për të plotësuar kërkesat e klientit për rezultate të shpejta për fushatat e terminaleve POS që sjellin shpesh reagime

• Nuk ka kontroll në cilësinë e printimit që ndikon në cilësinë e produktit përfundimtar

• Nënkontraktimi i printimeve afatshkurtra krijoi vështirësi në linjën e prodhimit

• Vështirësi dhe kosto të larta në procesin e krijimit të prototipave

• Nuk ka aftësi për të krijuar aktivitete të reja për një rritje të mëtejshme të biznesit

Metoda

Canon analizoi strategjinë e biznesit dhe zgjidhjen më të mirë për të bërë të mundur që klienti të shtonte printimin te ofertat e shërbimit

• Canon dhe teknologjia e Arizona u rekomanduan nga një partner i ri biznesi për departamentin e ri dixhital

• Canon e ftoi kompaninë në prezantimin paraprak të serisë Arizona 6000 në Vankuver

• Demonstrimi i produktivitetit dhe përdorimit të shumanshëm në një gamë të gjerë materialesh multimediale për paketime në vëllime të vogla, për prezantime dhe printime tregtare

• Canon siguroi mbështetje për instalimin dhe integrimin me linjën ekzistuese të proceseve të përfundimit

ipack-spare