DWF-hero1-1600x600

DWF prezanton një mjedis pune dixhital

DWF-logo.jpg

Kompania DWF kërkonte një partner biznesi që mund ta sfidonte për shndërrimin e biznesit të saj nëpërmjet teknologjisë. Në bashkëpunim të ngushtë me DWF, Canon planifikoi dhe zbatoi një strategji të re për dokumentet dhe e rindërtoi plotësisht infrastrukturën e saj të printimit në të gjithë biznesin. Ai prezantoi aksesin në celular për dokumentet, printimin në celular dhe një sallë poste dixhitale që i dixhitalizon dhe i dorëzon automatikisht të gjitha dokumentet e postës te kutia e marrësit në formë emaili për të ndihmuar personelin e DWF-së të punojnë me elasticitet; pavarësisht nëse janë duke udhëtuar, me klientët apo duke punuar nga një tavolinë e përbashkët në një zyrë tjetër. Kjo zgjidhje përfshinte një sistem për lëshimin e detyrave dhe identifikimin e sigurt që ndihmon në zvogëlimin e ndikimit mjedisor dhe në rritjen e sigurisë së dokumenteve.

Rezultatet

Një efikasitet më i madh i punonjësve nëpërmjet punës plotësisht elastike dhe një aksesi më të madh tek informacionet

Një efikasitet më i madh i punonjësve nëpërmjet punës plotësisht elastike dhe një aksesi më të madh tek informacionet

Ulja me 50% në hapësirën e magazinimit të zyrës për person

Ulja me 50% në hapësirën e magazinimit të zyrës për person

Zgjidhja e dhomës dixhitale të postës do të sjellë kursime vjetore në kosto me deri në 1 milion £ në të ardhmen

Zgjidhja e dhomës dixhitale të postës do të sjellë kursime vjetore në kosto me deri në 1 milion £ në të ardhmen

U arritën standardet ndërkombëtare më strikte për sigurinë e informacioneve me certifikimin ISO 27001

U arritën standardet ndërkombëtare më strikte për sigurinë e informacioneve me certifikimin ISO 27001

DWF-Objective

Objektiv

Prezantimi i një mjedisi pune dixhital që do të mbështeste strategjinë e biznesit të kompanisë DWF për të ofruar një shërbim më të mirë për klientët, fitime më të mëdha dhe për të tërhequr njerëzit më të mirë për përmirësimin e DWF-së që të bëhet një nga 15 firmat më të mira ligjore.

Sfidat

• Industria dhe biznesi me shumë dokumente në letër

• Industria me legjislacione të shumta, ku siguria e informacioneve është më e rëndësishme

• 13 zyra

Metoda

Një partneritet strategjik për të transformuar plotësisht mënyrat tradicionale të punës me dokumentet dhe informacionet në kompaninë DWF.