Canon TrueProof

TrueProof

TrueProof është një sistem korrektimi në ekran para printimeve i tipit WYSIWYG, i cili funksionon si një printer virtual, duke përmirësuar dhe modernizuar korrektimin para printimit. Mund të shikoni paraprakisht imazhet e faqeve dhe të kontrolloni saktësinë e regjistrimit - me detaje të pikselëve nëse duhet - para se printimet dixhitale të kalojnë në prodhim.
Për më tepër, për përputhje maksimale të ngjyrave, TrueProof mund të zgjerohet me module opsionale që lejojnë korrektimin e ngjyrave në letër të hollë dhe të trashë. Duke i ofruar kështu klientit një zgjidhje korrektimi të nivelit të lartë për printimet dixhitale me ngjyra të plota.

Përfitimet

  • Eliminon kostot në lidhje me ndërprerjet e punës, pjesët e konsumit, personelin dhe kohën e konfigurimit të printerit tipografik për vëllime të mëdha për realizimin e printimeve të korrektimit.
  • Me opsionin TrueProof SoftProof mund të shmangni shumë korrigjime të panevojshme në letër falë simulimit të plotë të printerit
  • Pamja shumë e saktë e pikselëve, duke përfshirë simulimin e letrës transparente, të planeve të veçanta të ngjyrave dhe format e printimit paraprak
  • Përcaktimi i konsumit të bojës duke siguruar një informacion të saktë dhe thelbësor për llogaritjen e kostove të përgjithshme
  • Verifikimi i të dhënave të printimit bazuar në kushtet aktuale të printimit dhe sipas normave të publikuara (p.sh. ISO 12647, G7) ose sipas vlerave të personalizuara
  • TrueProof V5.0 ofron zgjidhjen e parë holistike të korrektimit të ngjyrave për fluksin e punës në industrinë e printimeve dixhitale.

Veçoritë e detajuara

Hidh një vështrim më të detajuar mbi Canon TrueProof

Një zgjidhje elastike për korrektimin e lehtë për printimet komerciale


TrueProof është një zgjidhje softuerike korrektimi shumë e saktë në pikselë e tipit WYSIWYG që vepron si një printer prodhimi virtual Canon IPDS ose PCL për vëllime të larta. TrueProof mund të sigurojë që aktivitetet nga burimet e jashtme janë gati për prodhimin para se të dërgohen në një printer fizik tipografik - duke shmangur ndërprerjet e panevojshme të punës për shkak të skedarëve të gabuar ose faqosjeve të papërshtatshme, ndërsa klientët ulin kostot dhe rrisin rendimentin. Çdo aktivitet i drejtuar për te TrueProof mund të paraqitet në rezolucionin e plotë të printimit në ekran. Veçoritë si simulimi i faqeve në dy anë ose mbivendosja e formave të printimit paraprak e bëjnë TrueProof një zgjidhje korrektimi specifike për pajisjen me veçori të plota.
Për më tepër, për përputhje maksimale të ngjyrave, TrueProof mund të zgjerohet me module opsionale që lejojnë korrektimin e ngjyrave në letër të hollë dhe të trashë. Duke i ofruar kështu klientit një zgjidhje korrektimi të nivelit të lartë për printimet dixhitale me ngjyra të plota.
TrueProof mund të përdoret po ashtu për të përcaktuar përdorimin e bojës dhe mbulimin e ngjyrave në përdorim, një parametër i rëndësishëm në llogaritjet e përgjithshme. Në një rast të tillë, duke përdorur funksionalitetin e printerit origjinal, TrueProof siguron një llogaritje të saktë të mbulimit të ngjyrave dhe të konsumit të bojës.
TrueProof mund të simulojë të gjithë tipat e printerëve tipografikë të Canon me kontrolluesin SRA (d.m.th. VP5000, VS7000, VS8000, VS9000, serinë ColorStream, serinë JetStream, serinë ImageStream).
TrueProof Core është projektuar kryesisht për një ndërveprim të ngushtë me PRISMAproduction, por mund të lidhet me çdo sistem tjetër IPDS/PCL, duke simuluar një printer tipografik të Canon për vëllime të larta.

Hapat e ardhshëm

Kërkoni informacione