Informacion mbi rregulloren e BE-së për klasifikimin, etiketimin dhe paketimin

Pajtueshmëria kimike e BE-së

Këtu mund të kërkoni për EU CLP (informacion mbi rregulloren e BE-së për klasifikimin, etiketimin dhe paketimin) për produktin tuaj.