Sustainable Imaging

Imazhet e qëndrueshme në Canon

Minimizimi i ndikimit tonë në mjedis nëpërmjet operacioneve dhe klientëve tanë.

Menaxhimi i ndikimit tonë mjedisor

Ne marrim përgjegjësi për ndikimin që aktivitetet tona kanë mbi mjedisin, me sisteme, procese dhe politika të forta ekzistuese për menaxhimin e ndikimeve mjedisor në operacionet tona dhe për të siguruar një "gjurmë" më të vogël të karbonit. Kjo përfshin:


Karta mjedisore e Canon në EMEA

<<a href="https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/637025060358886757du-1" class="pl-link pl-link--animated pl-link--animated--fwd pl-link--animated--fwd--circle" target="_blank">Shkarkoni në PDF [75 KB] >


Standardet e prokurimit të gjelbër

Lexoni më shumë >


Sistemi global i menaxhimit mjedisor i akredituar sipas ISO 14001

Lexoni më shumë >

work-team-at-table-with-documents

Takanobu Nakamasu, Executive Vice President, Document Solutions Business Unit explains the importance of sustainability to Canon’s business, through a short video.

Sustainable video

Metoda jonë për ciklin e jetës së produktit

Ne ndjekim një metodë "Prodhoni - Përdorni - Ricikloni" për qëndrueshmërinë mjedisore, e cila përfshin menaxhimin e produkteve tona në mënyra që mbështesin një ekonomi ciklike - nga dizajni e deri në fundin e jetës së tyre. Metoda jonë zvogëlon po ashtu Emetimet e gazeve serë (GHG) nga aktivitetet tona dhe i ndihmon klientët tanë të zvogëlojnë emetimet e tyre nëpërmjet produkteve efikase në energji.

Prodhimi

Ne synojmë të zvogëlojmë ndikimin mjedisor të produkteve tona pikërisht që nga fillimi i procesit të prodhimit, në mënyrë që të përdorin më pak materiale të reja të papërpunuara, të jenë më efikase për energjinë dhe të shmangim shpërdorimin gjatë gjithë jetëgjatësisë së tyre. 

 • Ne kemi vendosur objektiva për zvogëlimin e nivelit të karbonit dhe kemi shfrytëzuar metodologjitë e Vlerësimit të ciklit të jetës (LCA).

  Shkarkoni në PDF [335 KB] >

 • Ne i projektojmë produktet tona që të respektojnë të gjitha rregulloret përkatëse, për çdo substancë të rrezikshme në ose nën kufijtë ligjorë të përcaktuar në Direktivën për Kufizimin e Substancave të Rrezikshme (RoHS) dhe Rregulloren për Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe kufizimin e kimikateve (REACH).

  Lexoni më shumë >

 • Ne marrim parasysh zhurmën dhe emetimet e ozonit që rrjedhin nga produktet tona.

  Shkarkoni në PDF [187 KB] >

 • Ne zvogëlojmë mbetjet në qendrat tona të prodhimit, duke siguruar zero mbeturina për në landfille nga të gjitha qendrat tona të prodhimit.

  Lexoni më shumë >

 • Ne zvogëlojmë emetimet e karbonit CO2 që lindin nga transporti duke kaluar në mënyra transporti më pak intensive në lidhje me karbonin CO2, duke shmangur kështu paefektshmërinë gjatë shpërndarjes dhe duke rimodeluar paketimin për ta bërë atë më të vogël.

  Lexoni më shumë >

 • Ne sigurojmë një paketim efikas dhe me përgjegjshmëri.

  Shkarkoni në PDF [186 KB] >

Përdorimi

Klientët tanë mund të kursejnë para dhe të zvogëlojnë ndikimin e tyre në mjedis duke përdorur produktet, shërbimet dhe zgjidhet tona. Novacionet dhe përmirësimet do të thonë se produktet tona përdorin më pak energji dhe më pak materiale konsumi.

 • Ne punojmë vazhdimisht për të përmirësuar efikasitetin në energji dhe për të zvogëluar elektricitetin e përdorur nga produktet tona.

  Shkarkoni në PDF [199 KB] >


 • Ne i ndihmojmë klientët tregtarë të zvogëlojnë konsumin e letrës dhe të materialeve të konsumit nëpërmjet përdorimit të pajisjeve të tyre të imazheve.

  Shkarkoni në PDF [261 KB] >


 • Me zbatimin e një Shërbimi të menaxhuar të printimit (MPS), klientët tanë mund të arrijnë një ulje me deri në 60% të ndikimit në mjedis.

  Lexoni më shumë >


 • Mirëmbajtja jonë elektronike dhe planifikimi efikas i teknikëve bëjnë që shërbimi të funksionojë me më shumë efikasitet dhe kursen kohë, burime dhe në emetimet CO2

  Lexoni më shumë >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Riciklimi

Ne po menaxhojmë burimet natyrore në mënyra që kontribuojnë në ekonominë ciklike, me një theks në rritjen e shitjeve të pajisjeve të rikushtëzuara. 

 • Ne promovojmë ripërdorimin dhe riciklimin e produkteve dhe pjesëve të përdorura.

  Shkarkoni në PDF [189 KB] >

 • Ne riciklojmë kutitë e tonerëve, kutitë e bojës dhe shishet e tonerëve.

  Shkarkoni në PDF [201 KB] >

 • Ne marrim pjesë në skemat e riciklimit të paketimeve dhe ndihmojmë për financimin e mbledhjes dhe riciklimit të mbetjeve të paketimeve.

  Shkarkoni në PDF [182 KB] >

 • Ne sigurohemi që të gjitha proceset tona të riciklimit të jenë në linjë me Direktivën WEEE dhe legjislacione të tjera për hedhjen e mbeturinave.

  Shkarkoni në PDF [199 KB] >