PRISMAprepare
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Infrastruktura e mbështetur

Sistemi i përdorimit

Sistem operativ 32-bitësh:

 • Microsoft® Windows® Server 2008 SP2 (Standard, Enterprise)
 • Microsoft Windows 10 (1703, 1709, 1803) (Professional, Enterprise)
 • Microsoft Windows 8/8.1 ose Update 1 (Professional, Enterprise)
 • Microsoft Windows 7 SP1 (Professional, Enterprise, Ultimate)

Sistem operativ 64-bitësh:

 • Windows Server 2016 1607 (Standard, Essential, Datacenter)
 • Windows Server 2012 R2 (Datacenter, Standard, Essential, Foundation)
 • Windows Server 2012 (Datacenter, Standard, Essential, Foundation)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP11 (Standard, Enterprise)
 • Microsoft Windows 10 (Professional, Enterprise)
 • Microsoft Windows 8/8.1 ose Update 1 (Professional, Enterprise)
 • Microsoft Windows 7 SP12 (Professional, Enterprise, Ultimate)

Komponentët e "Windows"

 • Microsoft .NET Framework v4.712
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0

Konvertim i brendshëm i skedarëve

"MS Office 2010" e lart

Sistemi i skedarëve

NTFS >= 40 GB hapësirë e lirë

Rrjeti

TCP/IP (IPv4 dhe IPv6), 100/1000 MB/s
Protokolli LPR aktiv, nëse nevojitet, për të drejtuar printerin

Tjetër

Përditësimet më të fundit të rëndësishme nga përditësimi i "Windows"

Konfigurimet e "PRISMAprepare V7.1"

Aftësitë përgatitore

Figura, krijimi, përmbajtja, ngjyrat, faqosja, materiali, prodhimi

Krijim i avancuar i dokumenteve

Opsional

Mbivendosje e avancuar

Opsional

Redaktimi i ngjyrës së pikës

Opsional

Spastrimi i skanimit

Opsional

VDP

Opsional

Automatizimi

Opsional

Kontroll paraprak

Opsional

Prepare to Finish

Opsional3

Përdorues paralelë

Deri në 99

Numri i mbështetur i sistemeve të printimit

Pa kufizim

Motorët e mbështetur (Canon)

Mbështeten presat elektronike "Canon" dhe "Océ" me ushqim me fletë, si dhe sisteme printimi dhe shumëfunksionale të dorës së parë për ambiente zyrash

Motorët e mbështetur (tjetër)

Mbështetet nxjerrja drejt cilido printeri me anë të teknologjisë standarde të drejtuesve të softuerit të "Windows". Vlejnë kufizimet për zgjedhjen e materialit dhe mbështetjen e finicionit

Kërkesat e pajisjeve

Processor

Performanca >= Intel Core i5

Mund të përdoret edhe një ekuivalent i "Intel" (si p.sh. "AMD") ose server "Vmware Gx" që i përgjigjet kësaj kërkese për performancë.

Nuk ka kufizime në lidhje me harduerin 32/64-bitësh dhe bërthamat njëshe/dyshe të procesorit.

Kujtesa

>= 2 GB (në serverët "VMware" mund të nevojitet më shumë memorie)

Hard disku

>= 80 GB (UDMA, SATA / SCSI U320), RPM >= 7,2 K
Kërkimi mesatar <= 10 ms, Vonesa mesatare <= 5 ms

Video

>= 1280 x 1024, Ngjyra reale (24/32 bit)

Ekrani

>= 19”

Skaner

Skaner që mbështet TWAIN (për importimin e origjinaleve të letrës)

Produkti është provuar me skanerët e mëposhtëm:

 • Fuji fi-6670
 • Canon DR-510C
 • Kodak i370

 1. "Prepare to Finish" është konektor. Softueri "Ultimate Bindery V4" duhet blerë veçmas.
 2. "Prepare to Finish" është konektor. Softueri "Ultimate Bindery V4" duhet blerë veçmas.
 3. "Prepare to Finish" është konektor. Softueri "Ultimate Bindery V4" duhet blerë veçmas.