Avantech Scan2x

Një teknologji e nivelit më të lartë për regjistrimin inteligjent të dokumenteve, e projektuar për të kursyer kohë, për të rritur efikasitetin dhe për të thjeshtuar skanimin
Kërkoni informacione

Shkarkoni broshurën

Avantech Scan2x

Softuer inteligjent skanimi, aspak kompleks

Fokusohuni në biznesin tuaj ndërkohë që Scan2x regjistron dokumentet tuaja. Teknologjia e përparuar zbaton automatikisht parametrat e duhur, njeh të dhënat kryesore dhe i transferon ato, duke e bërë atë ideal për optimizimin e efikasitetit pa pasur nevojë për trajnime shtesë.

Shikoni specifikimet e plota

Avantech Scan2x

Shikoni të gjitha veçoritë

Njohja automatike e dokumenteve

Interpretimi i fletëve të provimeve dhe pyetësorëve

Përdorimi opsional i ekranit me prekje në kompjuter dhe ScanFront 400

IRIS OCR (Njohja optike e karaktereve) dhe teknologjitë e ngjeshjes

Skanimi dhe verifikimi i pasaportave/kartave të identitetit

Nxjerrja e zërit të faturës

Konfigurimi dhe auditimi qendror për një mirëmbajtje të sistemit me lehtësi

TWAIN TWAIN

Në përputhje me skanerët TWAIN, imageRUNNER ADVANCE dhe ScanFront 400

Produktet e lidhura

Avantech Logo

Canon është një shpërndarës zyrtar i softuerit Scan2x, i zhvilluar nga Avantech, partner i Canon