Vini re se ky shërbim është pezulluar për momentin teksa ripunojmë dhe optimizojmë aktivitetet tona të riciklimit të artikujve të konsumit të bojës për të përmbushur nevojat dhe kërkesat e klientit tonë. Ndërkohë, për më shumë informacion në lidhje me ku të hidhni fishekët e mbetur të bojës për riciklim, kontaktoni me zyrën vendore të qytetit tuaj, autoritetin e mbeturinave, skemën e miratuar WEEE ose shërbimin tuaj të eliminimit të mbeturinave shtëpiake. Ne po punojmë me vrull për ta risjellë shërbimin sa më shpejt të jetë e mundur - faleminderit për mirëkuptimin.

Canon Inkjet Cartridge Recycling Programme

Complete the form below to request your freepost envelopes to return your used Canon inkjet cartridges.

Please note only Canon genuine inkjet cartridges can be returned through this programme, a list of acceptable cartridges can be found here.

For each request we will send you two freepost return envelopes. These envelopes will hold between 5 and 10 cartridges each. We would appreciate it if you could send at least five cartridges in each envelope to help reduce the carbon footprint of this service.

Once each envelope is full, please seal it and post in any post box. Your returned cartridges will then be recycled.

My cartridges are on the list of supported products

Fushat e shënuara me një " * " janë të detyrueshme

Your details