Seria XEED WUXGA me laser

Një gamë e re LCOS e projektorëve me laser me ndriçim të lartë për instalime profesionale.

XEED WUXGA Series

Projektorë të gjithanshëm me instalim me kohëzgjatje të laserit me 20 000 orë

Për profesionistët që kërkojnë projektorët laser me instalim me cilësinë maksimale për përdorim tregtar, mjekësor dhe arsimor, gama Canon XEED LASER ofron një model të ri të lentes me vendosje qendrore me kohëzgjatje të laserit thuajse pa mirëmbajtje, lidhjet e HDBaseT si dhe mundësinë e zgjedhjes nga gjashtë lente.

XEED WUXGA Series

XEED WUX5800Z

Për instalimet që kërkojnë projektime të zgjeruara dhe më të ndritshme me minimumin e ndërprerjeve, projektori XEED LASER XEED WUX5800Z ofron një ndriçim, kontrast dhe qartësi të lartë me një konsum të ulët të energjisë dhe lehtësi në mirëmbajtje.

Specifikimet

XEED WUXGA LCOS Series

AISYS

Një ndriçim i fuqishëm dhe një raport origjinal i lartë i kontrastit

XEED WUXGA LCOS Series

Full HD

Video në Full HD e riprodhuar me detaje të përsosura

XEED WUXGA LCOS Series

HDMI

Porta HDMI

XEED WUXGA LCOS Series

PJLink

Protokolli i kontrollit standard të industrisë

XEED WUXGA LCOS Series

Crestron Connected

Crestron Room View për kontrollin

XEED WUXGA LCOS Series

Wi-Fi

Përdorimi me lehtësi në largësi pa tela

XEED WUXGA LCOS Series

Garancia 5 vite*

Zbatohen kushtet e përgjithshme

Shikoni specifikimet e plota

XEED WUXGA Series
* Garancia: Zbatohen Kushtet e përgjithshme

XEED WUX6600Z

Për instalime që kërkojnë një kohë projektimi pa ndërprerje dhe me minimumin e mirëmbajtjes, projektori XEED LASER XEED WUX6600Z ofron një ndriçim, kontrast dhe qartësi të lartë mahnitëse me një konsum të ulët të energjisë.

Specifikimet

XEED WUXGA LCOS Series

AISYS

Një ndriçim i fuqishëm dhe një raport origjinal i lartë i kontrastit

XEED WUXGA LCOS Series

Full HD

Video në Full HD e riprodhuar me detaje të përsosura

XEED WUXGA LCOS Series

HDMI

Porta HDMI

XEED WUXGA LCOS Series

PJLink

Protokolli i kontrollit standard të industrisë

XEED WUXGA LCOS Series

Crestron Connected

Crestron Room View për kontrollin

XEED WUXGA LCOS Series

Wi-Fi

Përdorimi me lehtësi në largësi pa tela

XEED WUXGA LCOS Series

Garancia 5 vite*

Zbatohen kushtet e përgjithshme

Shikoni specifikimet e plota

XEED LASER Series
* Garancia: Zbatohen Kushtet e përgjithshme

XEED WUX7000Z

Për instalimet që kërkojnë kohë më të gjatë projektimi me minimumin e ndërprerjeve, projektori XEED LASER XEED WUX7000Z ofron një ndriçim, kontrast dhe qartësi të lartë me një konsum të ulët të energjisë dhe lehtësi në mirëmbajtje.

Specifikimet

XEED WUXGA LCOS Series

AISYS

Një ndriçim i fuqishëm dhe një raport origjinal i lartë i kontrastit

XEED WUXGA LCOS Series

Full HD

Video në Full HD e riprodhuar me detaje të përsosura

XEED WUXGA LCOS Series

HDMI

Porta HDMI

XEED WUXGA LCOS Series

PJLink

Protokolli i kontrollit standard të industrisë

XEED WUXGA LCOS Series

Crestron Connected

Crestron Room View për kontrollin

XEED WUXGA LCOS Series

Wi-Fi

Përdorimi me lehtësi në largësi pa tela

XEED WUXGA LCOS Series

Garancia 5 vite*

Zbatohen kushtet e përgjithshme

Shikoni specifikimet e plota

XEED LASER Series
* Garancia: Zbatohen Kushtet e përgjithshme

Lidhjet përkatëse

Aksesorët