Lentet e projektorëve Canon Xeed

Me një eksperiencë të pasur në dizajnin optik dhe prodhim, të gjithë projektorët XEED përfshijnë lentet origjinale më të fundit nga Canon.

projector close up

Inxhinieri optike e përparuar

Lentet Canon XEED përdorim xhamin me përhapje ultra të ulët (UD) dhe elemente josferike për një rendiment të jashtëzakonshëm. Kjo optikë e përparuar premton një ndriçim të jashtëzakonshëm, qartësi maksimale dhe ngjyra të gjalla për një gamë të gjerë përdorimesh.

Dizajni i sofistikuar i lentes

Lentet e projektimit XEED përfshijnë elemente optike të sofistikuara për imazhe të përsosura, të pastra dhe me kontrast të lartë që janë të pasura në ngjyra dhe detaje. Mundësitë e shumta të përdorimit ju lejojnë të projektoni në hapësira të vogla ose nga distanca të mëdha nga ekrani.

lens design

Vendosja me lehtësi me tapë

Për një instalim të shpejtë dhe të lehtë, lentet e platformës së re përdorin vendosjen e sigurt me tapë si në lentet e transmetimit. Ndryshe nga vendosjet me bajonetë me sustë, këtu nuk ka një zhvendosje optike të boshtit që shkakton turbullim, kështu që ruhet cilësia e imazhit.

Close-up side view of Canon Projector

Humbje minimale e ndriçimit

Lentet e ndërrueshme Canon XEED janë të projektuara të sigurojnë një rendiment me cilësi maksimale dhe të minimizojnë humbjen e ndriçimit në të gjithë gamën e zmadhimit, ndryshe nga prodhuesit e tjerë që mund të humbasin deri në 20% të fuqisë së dritës.

People making their way to seats at the Cinema.

Thellësia e fushës

Imazhet shfaqen të qarta, të pastra dhe në fokus deri në skajet e ekranit.

Nivel i ulët i shformimit

Lentet e projektorit Canon XEED zvogëlojnë ndjeshëm shformimin, duke i mbajtur drejt skajet e imazhit.

Nivel i ulët i shmangies

Elementet optike të përparuara i zvogëlojnë shmangiet në minimum për një riprodhim të qartë dhe të saktë.

high rise building

Zhvendosja e motorizuar e objektivit

Zhvendosja e motorizuar e objektivit kryhet deri në +/-90% vertikalisht dhe +/-30% horizontalisht pa shformime.

Zmadhimi dhe fokusi i motorizuar

Konfigurimi mund të arrihet shpejt me rezultate të jashtëzakonshme, edhe në instalimet me shumë projektime.

Objektiv fokusshkurtër, ultra i gjerë

Objektivi RS-SL06UW me fokus anësor është ideal për projektimet në ekrane të harkuara.

people watching projected screen
Flisni sot me një anëtar të ekipit tonë për të gjetur produktin tuaj

Veçoritë shtesë

Njësia MPU e instaluar në lente

Me procesorin në lente, rendimenti është përmirësuar për të siguruar një përdorim më të mirë.

Funksioni i memories së lentes

Mund të ruhen dhe të rithirren deri në tre pozicione të lentes me telekomandë.

Ndriçimi konstant

Lentet fikse pa asnjë humbje të ndriçimit pavarësisht nga pozicioni i instalimit.

Gama e lenteve

RS-SL01ST Canon standard zoom projector lens

RS-SL01ST

Një lente me zmadhim standard 1,5x me vendosjen me tapë, e aftë të projektojë një imazh me një raport projektimi 1,49 - 2,24:1

RS-SL02LZ Canon long zoom projector lens

RS-SL02LZ

Një lente me zmadhim të gjatë 1,7x me vendosjen me tapë, e aftë të projektojë një pamje të gjatë me një raport projektimi 2,19 - 3,74:1

RS-SL03WF Canon wide fixed projector lens

RS-SL03WF

Një lente fikse dhe e gjerë me vendosjen me tapë, e aftë të projektojë një imazh 100” nga vetëm 1,7 metra me një raport projektimi vetëm 0,8:1

RS-SL04UL Canon ultra-long zoom projector lens

RS-SL04UL

Një lente me zmadhim ultra të gjatë 1,97x me vendosjen me tapë, e aftë të projektojë deri në 89 metra me një raport projektimi 3,55 - 6,94:1

RS-SL05WZ Canon Wide and flexible zoom projector lens

RS-SL05WZ

Një lente me zmadhim të gjerë 1,5x me vendosjen me tapë, e aftë të projektojë një pamje me kënd të gjerë me një raport projektimi 1,0 – 1,5:1

RS-SL06UV Canon Ultra-wide projector lens

RS-SL06UW

Një lente fikse ultra e gjerë me vendosjen me tapë, një zhvendosje e madhe e lentes nga -15% deri në +75% dhe një raport projektimi me vetëm 0,54:1 si dhe funksionin e fokusit margjinal

RS-SL07RST

RS-SL07RST

Rezolucioni 4K i nivelit më të lartë në këtë industri. Një lente 4K me distancë standarde të ekranit, me një raportim projektimi 1,34 - 2,35:1 dhe zmadhimin 1,7x

Nuk jeni të sigurt se cilat produkte ju duhen për biznesin tuaj?

FLISNI ME EKIPIN TONË