Profilet ICC për Printerët PIXMA Pro

Zgjeroni më tej gamën e letrave të suportuara nga printeri juaj profesional PIXMA për fotografi duke instaluar profile të tjera ICC. Këto parametra printerësh ofrojnë suport për shumë letra të njohura fotografish të testuara dhe aprovuara nga Canon dhe mundësojnë përputhje të saktë nga ekrani në letër.


Instalimi i profilece ICC

Profilet ICC për letrat Canon janë instaluar së bashku me një drajver printeri. Për të instaluar profile të tjera për letra të tjera të njohura fotografish të testuara dhe aprovuara nga Canon shkarkoni paketën e profileve ICC për printerin tuaj nga një prej lidhjeve më poshtë:

PRO-1 Windows Mac
PRO-10 Windows Mac
PRO-100 Windows Mac

Instaloni profilet duke ndjekur procedurën për sistemin tuaj operativ:

Windows: Klikoni me të djathtën profilin ICC të shkarkuar dhe zgjidhni 'Install Profile' nga menuja

Mac: Kopjojini profilet ICC në folderin ‘Profiles’ që ndodhet në Finder / Go / Computer / [Your HD] / Library / ColorSync

Printimi me profilet ICC

Profilet ICC shtesë mund të zgjidhen në drajverin e printerit, plugin-in Print Studio Pro si edhe në aplikacione të tjera profesionale për fotografi. Për të arritur printime me cilësi eksperte me lehtësi përdorni plugin-in Print Studio Pro i cili integrohet me lehtësi me familjen Adobe Photoshop® (CS, Lightroom, Elements) si edhe me Canon Digital Photo Professional.

Lloji i Medias

Zgjidhni llojin e letrës tuaj

Te zgjedhja Lloji i Medias zgjidhni qoftë emrin e e letrës letrat fotografike Canon ose llojin e letrës për letrat e tjera (p.sh. Letër Tjetër me Shkëlqim, Letër Tjetër Artistike ose Kanavacë). Parametrat e duhura të Llojit të Medias për secilën letër të aprovuar tregohen në një tabelë të letrave të suportuara për printerin tuaj (shiko panelin e duhur) si edhe në manualin e përfshirë në paketën e profileve ICC.

Menaxhimi i ngjyrave

Zgjdhni profilin ICC të duhur

  1. Vendos Colour Mode në ‘Use ICC Profile’

  2. Vendos Printer Profile në ‘Auto’ për letrat Canon ose zgjidhni profilin ICC të instaluar nga lista që përputhet me letrën tuaj të zgjedhur

  3. Zgjidhni Rendering Intent të preferuar. ‘Perceptual’ rekomandohet për përputhjen më të mirë të mundshme nga ekrani në printim.

Paper Source

Në varësi të llojit, peshës dhe trashësisë së letrës, letra duhet të ngarkohet në sirtarin automatik të pasmë ose në furnizuesin manual prapa printerit. Do t'i gjeni parametrat e duhura në një tabelë të letrave të suportuara për printerin tuaj (shiko panelin e duhur si edhe në manualin e përfshirë në paketën e profileve ICC.

Sirtari i pasmë

Ndërtuar për letra me shkëlqim, lustër dhe mat në përmasa nga 10x15cm deri në A3+, sirtari automatik i pasmë ndodhet në krye të printerit dhe mund të marrë deri në 20 fletë letre fotografie njëherësh.


Furnizues manual

Ndërtuar për letra më të trasha dhe më të rënda si edhe Furnizuesi manual i gjerë (14”) ndodhet prapa printerit dhe merr një fletë të vetme letre ose kanavace njëherësh.

Tabelat më poshtë përmbajnë një listë të letrave të njohura për fotografi të cilat janë testuar dhe aprovuar për t'u përdorur me printerin PIXMA PRO-1 si edhe lloji i tyre i medias dhe parametrat e sirtarit të letrës. Profilet ICC për këto letra janë përfshirë në paketën e shkarkimit.

Canson Infinity

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Canson INFINITY BFK RIVES 310gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson INFINITY ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson INFINITY EDITION ETCHING RAG 310gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson INFINITY RAG PHOTOGRAPHIQUE 210gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson INFINITY Montval AQUARELLE 310gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Canson INFINITY ARCHES AQUARELLE RAG 240gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson PhotoArt HD Canvas 400gsm Kanavacë Furnizim manual

Hahnemuhle

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Hahnemuhle William Turner 310gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle William Turner 190gsm Letër Tjetër Artistike 1 Rear Tray
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag 308gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle Museum Etching 350gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle German Etching 310gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle FineArt Baryta 325gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Baryta FB 350gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400gsm Kanavacë Furnizim manual
Hahnemuhle Monet Canvas 410gsm Kanavacë Furnizim manual

ILFORD GALERIE

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 310gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 310gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH HIGH GLOSS 215gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 290gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 290gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige GOLD FIBRE SILK 310gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray

Museo

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
MUSEO Silver Rag 300 gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual

Pictaran

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
PICTRAN BARYTA Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
PICTRAN KYOKUSHI Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual

Pictorico

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
Pictorico PRO Photo Canvas Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray

MOAB & Somerset

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Somerset Enhanced Textured 225 Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
MOAB Entrada Rag Natural 300 Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
MOAB Entrada Rag Bright 300 Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
MOAB Lasal Photo Gloss 270 Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
MOAB Colorado Fiber Satine 245 Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
MOAB Colorado Fiber Gloss 245 Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
MOAB Anasazi Canvas Premium Matte 350 Kanavacë Furnizim manual

Brilliant

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Brilliant Supreme Lustre Paper Ultimate Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual

Inkpress

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Inkpress Luster Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual

INNOVA

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
INNOVA Smooth Cotton High White 315gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual

Tabelat më poshtë përmbajnë një listë të letrave të njohura për fotografi të cilat janë testuar dhe aprovuar për t'u përdorur me printerin PIXMA PRO-10 si edhe lloji i tyre i medias dhe parametrat e sirtarit të letrës. Profilet ICC për këto letra janë përfshirë në paketën e shkarkimit.

Canson Infinity

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Canson Infinity BFK RIVES 310gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Edition Etching Rag 310gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Rag Photographique 210gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Baryta Photographique 310gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson PhotoArt HD Canvas 400gsm Kanavacë Furnizim manual

Hahnemuhle

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag 308gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle Museum Etching 350gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle German Etching 310gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle FineArt Baryta 325gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Baryta FB 350gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400gsm Kanavacë Furnizim manual
Hahnemuhle Monet Canvas 410gsm Kanavacë Furnizim manual

ILFORD GALERIE

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray

Museo

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Museo Silver Rag 300 gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Museo MAX 250 gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual

Pictaran

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
PICTRAN BARYTA Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
PICTRAN KYOKUSHI Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual

Pictorico

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Letër Tjetër me Shkëlqim Rear Tray
Pictorico PRO Photo Canvas Letër Tjetër me Shkëlqim Rear Tray
Pictorico GEKKO Blue Letër Tjetër me Shkëlqim Rear Tray

Moab

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Moab Entrada Rag Natural 300 Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Moab Entrada Rag Natural 190 Letër Tjetër Artistike 1 Rear Tray
Moab Entrada Rag Bright 300 Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Moab Entrada Rag Bright 190 Letër Tjetër Artistike 1 Rear Tray
Moab Lasal Photo Gloss 270 Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
Moab Colorado Fiber Satine 245 Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Kanavacë Furnizim manual

Brilliant

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Brilliant Supreme Lustre Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual

Inkpress

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Inkpress Luster Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual

Inova

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Innova Smooth Cotton High White 100% Cotton 315gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual

Tabelat më poshtë përmbajnë një listë të letrave të njohura për fotografi të cilat janë testuar dhe aprovuar për t'u përdorur me printerin PIXMA PRO-100 si edhe lloji i tyre i medias dhe parametrat e sirtarit të letrës. Profilet ICC për këto letra janë përfshirë në paketën e shkarkimit.

Canson Infinity

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Canson Infinity BFK RIVES 310gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Edition Etching Rag 310gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Rag Photographique 210gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Baryta Photographique 310gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson PhotoArt HD Canvas 400gsm Kanavacë Furnizim manual

Hahnemuhle

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Hahnemuhle FineArt Pearl 285gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle FineArt Baryta 325gsm Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Baryta FB 350gsm Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
Hahnemuhle Leonardo Canvas 390gsm Kanavacë Furnizim manual
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400gsm Kanavacë Furnizim manual

ILFORD GALERIE

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray

Museo

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Museo Silver Rag 300 gsm Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Museo MAX 250 gsm Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual

Pictaran

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
PICTRAN BARYTA Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
PICTRAN KYOKUSHI Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual

Pictorico

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Pictorico ART Kenaf Paper (132) Letër Tjetër Artistike 1 Rear Tray
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Letër Tjetër me Shkëlqim Rear Tray
Pictorico PRO Photo Canvas Letër Tjetër me Shkëlqim Rear Tray
Pictorico GEKKO Blue Letër Tjetër me Shkëlqim Rear Tray

Moab

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Moab Entrada Rag Natural 300 Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Moab Entrada Rag Natural 190 Letër Tjetër Artistike 1 Rear Tray
Moab Entrada Rag Bright 300 Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Moab Entrada Rag Bright 190 Letër Tjetër Artistike 1 Rear Tray
Moab Lasal Photo Gloss 270 Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
Moab Colorado Fiber Satine 245 Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Kanavacë Furnizim manual

Brilliant

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Brilliant Supreme Lustre Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual

Inkpress

Emri i Letrës Parametrat e Llojit të Letrës Parametrat e Burimit të Letrës
Inkpress Luster Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual