canon-press-centre-product-photo-storaget-header-desktop

Hapësira e medias

Për secilin produkt Canon të renditur më poshtë do të gjeni një lëshim shtypi, sekuenca të shkarkueshme produkti dhe informacione teknike.

Hapësira ruajtëse për fotografitë

PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike

Keni nevojë për ndihmë në lidhje me shtypin ose një pyetje që lidhet me mediat?