PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Turqi

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Beyza Carkaci

Telefoni: +90 216 5716830

Emaili: beyza.carkaci@canon.com.tr