PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Zvicër

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Alex Hirzel

Telefoni: +41 (0)76 313 39 09

Emaili: presse@canon.ch


B2B PR

Kontakti: Alex Hirzel

Telefoni: +41 (0)76 313 39 09

Emaili: presse@canon.ch


B2C PR

Kontakti: Fabienne Braunschweiler

Telefoni: +41 (0)76 333 04 04

Emaili: presse@canon.ch