PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Spanjë

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Elena Martel

Telefoni: +34 915 384 563

Emaili: e_martel@canon.es


Kontakti për marrëdhëniet publike për zgjidhjet e biznesit

Kontakti: Elena Martel

Telefoni: +34 915 384 563

Emaili: e_martel@canon.es


Kontakti për marrëdhëniet publike për konsumatorët

Kontakti: Magadalena Moya

Telefoni: +34 915 384 626

Emaili: M_moya@canon.es