PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Afrikën e Jugut

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti i marrëdhënieve publike për korporatën, zgjidhjet e biznesit dhe konsumatorin

Kontakti: Kathryn Whittall

Telefoni: + 27 11 2654 928

Emaili: Kathryn.Whittall@Canon.co.za