PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Rusi

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti i marrëdhënieve publike për korporatën, zgjidhjet e biznesit dhe konsumatorin

Kontakti: Elmira Alieva

Telefoni: +7 495 2585600

Emaili: elmira.alieva@canon.ru