PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Rumani

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Dana Pelin

Telefoni: 0040.21.300.54.03

Emaili: dana.pelin@canon.ro


Kontakti për marrëdhëniet publike për zgjidhjet e biznesit

Kontakti: Dana Pelin

Telefoni: 0040.21.300.54.03

Emaili: dana.pelin@canon.ro


Kontakti për marrëdhëniet publike për konsumatorët

Kontakti: Dana Pelin

Telefoni: 0040.21.300.54.03

Emaili: dana.pelin@canon.ro