PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Portugali

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Ana Cristina

Telefoni: +351 21 470 4037

Emaili: ana.cristina@canon.pt


Kontakti për marrëdhëniet publike për zgjidhjet e biznesit

Kontakti: Ana Cristina

Telefoni: +351 21 470 4037

Emaili: ana.cristina@canon.pt


Kontakti për marrëdhëniet publike për konsumatorët

Kontakti: Goreti Pedrosa

Telefoni: +351 214 704 000

Emaili: goreti.pedrosa@canon.pt