PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Poloni

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Katarzyna Kluza

Emaili: katarzyna.kluza@canon.pl


Kontakti për marrëdhëniet publike për zgjidhjet e biznesit

Kontakti: Katarzyna Kluza

Emaili: katarzyna.kluza@canon.pl


Kontakti për marrëdhëniet publike për konsumatorët

Kontakti: Katarzyna Sobczak

Emaili: katarzyna.sobczak@canon.pl