PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Holandë

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Marieke van der Made

Telefoni: +31 (0)73 - 68 15 232

Emaili: M.van.der.Made@canon.nl


Kontakti për marrëdhëniet publike për zgjidhjet e biznesit

Kontakti: Marieke van der Made

Telefoni: +31 (0)73 - 68 15 232

Emaili: m.van.der.made@canon.nl


Kontakti për marrëdhëniet publike për konsumatorët

Kontakti: Judith Snel

Telefoni: +31 (0)20 714 9210

Emaili: J.Snel@canon.nl