PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Itali

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti i marrëdhënieve publike për korporatën, biznesin dhe konsumatorin

Kontakti: Comunicazione & Immagine

Telefoni: +39 02 4548 1680

Emaili: info@comunicazione-immagine.it