PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Irlandë

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Lisa Attfield

Telefoni: +44 (0)1737 220 346

Emaili: lisa_attfield@cuk.canon.co.uk


Kontakti për marrëdhëniet publike për zgjidhjet e biznesit

Kontakti: Greg Wilson

Telefoni: +353 1 205 2491

Emaili: greg.wilson@canon.ie


Kontakti për marrëdhëniet publike për konsumatorët

Kontakti: Jonothan Sultan

Telefoni: +353 1 205 2416

Emaili: jonothan.sultan@canon.ie