PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Hungari

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Tamas Horvath

Telefoni: +36 1237 59 40

Emaili: Tamas.Horvath@canon.hu


Kontakti për marrëdhëniet publike për zgjidhjet e biznesit

Kontakti: Tamas Horvath

Telefoni: +36 1237 59 40

Emaili: Tamas.Horvath@canon.hu


Kontakti për marrëdhëniet publike për konsumatorët

Kontakti: Krisztina Molnar

Telefoni: +36 (1) 237 5942

Emaili: krisztina.molnar@canon.hu