PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Greqi

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakto: Drossos Drossos Canon Greqi

Telefoni: +30 210 7454 651

Email: Drossos.Drossos@canon.gr


Kontakti për marrëdhëniet publike për zgjidhjet e biznesit

Kontakto: Drossos Drossos Canon Greqi

Telefoni: +30 210 7454 651

Email: Drossos.Drossos@canon.gr


Kontakti për marrëdhëniet publike për konsumatorët

Kontakto: Drossos Drossos Canon Greece

Telefoni: +30 210 7454 651

Email: Drossos.Drossos@canon.gr