PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Francë

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Cecile Fayet

Telefoni: +33 141 997 754

Emaili: cecile_fayet@cf.canon.fr


Kontakti për marrëdhëniet publike për zgjidhjet e biznesit

Kontakti: Marie-José Denis

Telefoni: +33 (0)1 41 99 75 66

Emaili: mariejo_denis@cf.canon.fr


Kontakti për marrëdhëniet publike për konsumatorët

Kontakti: Pascal Briard

Telefoni: +33 (0)1 41 30 15 26

Emaili: pascal_briard@cci.canon.fr