PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Finlandë

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Teija Tamminen-Saremaa

Telefoni: +358 (0)10 544 4609

Emaili: teija.tamminen-sareema@canon.fi


Kontakti për marrëdhëniet publike për zgjidhjet e biznesit

Kontakti: Irma Majander

Telefoni: +358 (0) 10 544 4548

Emaili: irma.majander@canon.fi


Kontakti për marrëdhëniet publike për konsumatorët

Kontakti: Valpuri Mäkinen

Telefoni: +358 (0) 10 544 4639

Emaili: valpuri.makinen@canon.fi