PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Danimarkë

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti i marrëdhënieve publike për korporatën, biznesin dhe konsumatorin

Kontakti: Andrea Frovin

Telefoni: +45 26 79 35 08

Emaili: andrea.frovin@canon.dk