PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Danimarkë

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti i marrëdhënieve publike për korporatën, biznesin dhe konsumatorin

Kontakti: Else-Marie Westh

Telefoni: +45 70 155 005

Emaili: emw@canon.dk