PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Republikën Çeke

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Hana Holcova

Telefoni: +420 225 280 390

Emaili: hana.holcova@canon.cz


Kontakti për marrëdhëniet publike për zgjidhjet e biznesit

Kontakti: Hana Holcova

Telefoni: +420 225 280 390

Emaili: hana.holcova@canon.cz


Kontakti për marrëdhëniet publike për konsumatorët

Kontakti: Hana Holcova

Telefoni: +420 225 280 390

Emaili: hana.holcova@canon.cz