PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Belgjikë

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Filip Vandenbempt

Telefoni: +32 2 7220 519

Emaili: f.vandenbempt@canon.be


Kontakti për marrëdhëniet publike për zgjidhjet e biznesit

Kontakti: Steve Haentjens

Telefoni: +32 2 7220 519

Emaili: steve.haentjens@canon.be


Kontakti për marrëdhëniet publike për konsumatorët

Kontakti: Sacha Thonon

Telefoni: +32 2 722 06 77

Emaili: sacha.thonon@canon.be