PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon në Austri

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Sabrina Rachor

Telefoni: +43 (1) 680 88-769

Emaili: sabrina-lucia.rachor@canon.at


Kontakti për marrëdhëniet publike për zgjidhjet e biznesit

Kontakti: Sabrina Rachor

Telefoni: +43 (1) 680 88-769

Emaili: sabrina-lucia.rachor@canon.at


Kontakti për marrëdhëniet publike për konsumatorët

Kontakti: Sabrina Rachor

Telefoni: +43 (1) 680 88-769

Emaili: sabrina-lucia.rachor@canon.at