PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike të Canon Europe

Për kërkesat e medias, kontaktoni me:

Kontakti për marrëdhëniet publike për korporatën

Kontakti: Sarah Vloothuis

Telefoni: +44 208 588 8220

Emaili: Sarah.Vloothuis@canon-europe.com


Kontakti për marrëdhëniet publike për zgjidhjet e biznesit

Kontakti: Alex Wood

Telefoni: 0208 588 8234

Emaili: alex.wood@canon-europe.com


Kontakti për marrëdhëniet publike për konsumatorët

Kontakti: Sara Marshall

Emaili: CEL-DL.CIG.PR@canon-europe.com