Canon TS-E 24mm f/3.5L II Specifikimet

GJATËSI FOKALE E BARASVLEFSHME ME FILM 35MM

Këndi i parjes (horizontal, vertikal, diagonal)

74º


53º


84º

Ndërtimi i lentes (elementë/grupe)

16/11

Jo. i teheve të diafragmës

8

Hapja minimale

22

Distanca më e afërt e fokusimit (m)

0.21

Zmadhimi maksimal (x)

0.34

Informacion mbi largësinë

Po

QËNDRUESHMËRIA NDAJ PLUHURIT/LAGËSHTIRËS

Diametri i filtrit (mm)

82

Maks. diametër x gjatësi (mm)

88,5 x 106,9

Pesha (g)

780

Tub Zmadhimi - Zgjerimi EF12 II

0,85-0,51¹

Tub Zmadhimi - Zgjerimi EF25 II

1,47-1,12

Kapak për lenten

E-82 / E-82II

Kapaku i lentes

EW-88B

HARD CASE

Kasë e butë

LP1319

Shënimi në fund të faqes

¹ Tubi i Zgjerimit EF12 II mund të përdoret me lente EF, por jo me EF 14mm f/2,8L USM dhe lentet që nuk mund të fokusohen me dorë.