Zoom lens parrot Close Up

Lentet makro

Të projektuara për të zbuluar detajet më të vogla - të përsosura për fotografimin e luleve dhe insekteve.