Image & Video Management

Menaxhimi i imazheve dhe videove

Një vend për të mbledhur momentet e veçanta të jetës. Një vend për t'i ndarë ato me të gjithë botën.

Hapësirë ruajtëse e mrekullueshme

Menaxhimi efikas i imazheve

irista

Të gjitha fotografitë tuaja, pa asnjë ngjeshje. Ngarkoni, organizoni dhe ndani fotografitë nga çdo pajisje.

Mësoni më shumë

irista
Lifecake

Krijoni një kronologji, ndani me të afërmit tuaja dhe jetoni përsëri çdo moment të veçantë me ruajtjen e fotografive të familjes.

Mësoni më shumë

Lifecake
Canon Connect Station CS100

Connect Station CS100

Një mënyrë e lehtë për t'i ruajtur, për t'i parë dhe për t'i ndarë fotografitë dhe filmat tuaj në një vend të vetëm.

Mësoni më shumë

Canon Connect Station CS100
  • Canon
  • ...
  • Menaxhimi i imazheve, foto dhe videove