Hero
alt text goes here

PËRGATITUNI
PËRGATITUNI PËR MË SHUMË FOTO.

Përgatituni për më shumë foto portreti

Portrete të bukura dhe të gjalla me qartësi të lartë dhe performancë të jashtëzakonshme në ndriçim të ulët, RF 85mm F1.2L USM ofron potencialin më të lartë kreativ.

Periudha e promocionit dhe lentet portret zgjedhura  
16.3.2020 – 22.3.2020  
Produkti Zbritje e menjëhershme
EF 50mm f/1.4 USM                                            4.920Lek
EF 85mm f/1.8 USM                                            4.920Lek
EF 85mm f/1.4 L IS USM                                          24.600Lek
RF 85mm f/1.2L USM                                          18.450Lek
RF 50mm f/1.2 L USM                                          18.450Lek
EF 50mm f/1.2 L USM                                          24.600Lek
EF 135mm f/2L USM                                          14.760Lek

Get ready for more portrait photos

Përgatituni për më shumë foto peizazhi

EF 16-35mm f/2.8L III USM është një lente zmadhimi me kënd ultra të gjerë me cilësi premium, me aperturë maksimale konstante f/2.8, për cilësinë më të lartë të mundshme të imazhit edhe në kushte me ndriçim të ulët.

Periudha e promocionit dhe lentet e zgjedhura të peizazhit  
23.3.2020 – 29.3.2020  
Produkti Zbritje e menjëhershme
EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM                                            4.920Lek
EF 16-35mm f/4L IS USM                                          14.760Lek
EF 16-35mm f/2.8L III USM                                          30.750Lek
RF 15-35MM F2.8 L IS USM                                          9.840Lek
RF 24-70MM F/2.8 L IS USM                                          36.900Lek
EF 24-105MM 4L IS II USM                                          18.450Lek
EF 24-70mm f/2.8L II USM                                          30.750Lek
EF 24-70mm f/4L IS USM                                          12.300Lek
TS-E 17mm 1:4,0L                                          36.900Lek
TS-E 24mm 1:3,5L II                                          36.900Lek

Get ready for more portrait photos

Përgatituni për më shumë foto makro

Fotografoni motivet më të vogla dhe shfaqni detajet si kurrë më parë. Drita makro e integruar, e cila ndodhet përpara lentes, mund të kontrollohet në mënyrë që motivi juaj të duket tamam siç e imagjinoni.

Periudha e promocionit dhe lentet e zgjedhura makro  
30.3.2020 – 5.4.2020  
Produkti Zbritje e menjëhershme
RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM                                          9.840Lek
EF 100mm/1:2,8 USM Macro                                            6.150Lek
EF 100mm f/2.8L Macro IS USM                                          18.450Lek
EF 180mm 1:3,5 L USM Macro                                          24.600Lek
EF-S 35mm F/2.8. IS STM Macro                                            6.150Lek
EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM                                            4.920Lek

Get ready for more portrait photos

Përgatituni për më shumë foto sporti

Kjo lente zmadhimi telefoto F2.8 nga seria Canon Trinity RF ofron cilësi imazhi mbresëlënëse dhe përmasa kompakte për t'u përdorur praktikisht në çdo lloj ambienti.

Periudha e promocionit dhe lentet e selektuarasporti  
6.4.2020 – 12.4.2020  
Produkti Zbritje e menjëhershme
EF 70-200mm f/4L USM                                           11.070Lek
EF 70-200mm f/4L IS II USM                                          22.140Lek
EF 70-200mm f/2.8L USM                                          24.600Lek
EF 70-200mm f/2.8L IS III USM                                          36.900Lek
RF 70-200 f/2.8L IS USM                                          9.840Lek
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM                                          24.600Lek

Get ready for more portrait photos

Partnerët pjesëmarrës

Video Mobile

Rregullat dhe kushtet

PROMOVUESI DHE PJESËMARRËSIT

1. Promovuesi është Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria (“Promovuesi”).

2. Të gjithë të regjistruarit (“Pjesëmarrësit”) duhet të jenë rezidentë të Shqipërisë me moshë 18 vjeç e sipër. 

3. Punonjësit e promovuesit, kompanitë filiale të tij, familjet e tyre, agjentët dhe palët e tjera të përfshira drejtpërdrejt me këtë promocion dhe sponsoriteti nuk pranohen të regjistrohen. 

4. Duke blerë produktin Canon përkatës sipas këtij promocioni, të gjithë pjesëmarrësit konsiderohen se u përmbahen këtyre rregullave dhe kushteve, përveç nëse njoftohet ndryshe me shkrim.

5. Ky promocion është i disponueshëm në blerjet e bëra për çdo produkt të renditur më poshtë (“Produktet promocionale”) brenda Shqipërisë nga një shitës i Shqipërisë i renditur më poshtë mes datave 16.3.2020 dhe 12.4.2020.;

6. Promocioni është e kufizuar për aq kohë sa zgjat stoku; 

7. Promocioni është i patransferueshëm dhe për promocionin nuk do të bëhen zëvendësime me para ose alternativa krediti. 

8. Partnerët Pjesëmarrës:

Video Mobile

MOHIM

9. Promovuesi ushtron të drejtën të skualifikojë regjistrimet e paplota ose të palexueshme, ose të cilat nuk plotësojnë në ndonjë mënyrë kërkesat e mësipërme. 

10. Canon ushtron të drejtën të refuzojë të japë produktin e këtij promocioni nëse mendon se ka ndodhur ndonjë abuzim ose shkelje e rregullave dhe kushteve të këtij kompeticioni. 

11. Promovuesi nuk do të jetë përgjegjës për asnjë humbje, dëmtim ose lëndim të çfarëdo natyre, që mund të ketë pësuar ndonjë pjesëmarrës në këtë promocion. Sidoqoftë, asgjë në këto rregulla nuk do të ketë efektin e përjashtimit ose kufizimit të përgjegjësisë së promovuesit për lëndimet ose vdekjet e shkaktuara nga pakujdesia e vërtetuar e punonjësve ose kontraktorëve të promovuesit. 

12. Në rastin e ndonjë mosmarrëveshjeje në interpretimin ose implementimin e rregullave të çfarëdo çështjeje që lidhet me kompeticionin, vendimi i drejtorëve të promovuesit është përfundimtar dhe nuk do të hyhet në asnjë lloj korrespondence.

13. Këto rregulla dhe kushte, dhe çdo mosmarrëveshje që lind prej tyre ose në lidhje me to do të qeveriset dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Austrisë dhe do të jetë subjekt i juridiksionit jo-ekskluziv të gjykatave të Austrisë.