Print & Device Management

Menaxhimi i printimit & pajisjeve

Duke optimizuar punën e printerëve tuaj me Canon-in ju mund të bëni ndryshime të vërteta në efikasitetin e zyrës tuaj.  Këto pajisje pro-aktive monitoruese në kohë reale, ju tregojnë përdoruesve saktësisht se ku dhe kur do të printohen punimet e tyre, ndërkohë që aftësia për të dalluar dhe identifikuar probleme minimizon kohën jashtë përdorimit të pajisjes.  Cilado qoftë madhësia e rrjetit tuaj, ju këto përfitime do t’ju duken të lehta për tu arritur pasi çdo funksion mund të arrihet nëpërmjet një pike komandimit të thjeshtë, miqësore dhe fleksibël.