Canon imagePRESS Server T1

imagePRESS Server T1

Duke siguruar rrjedhë pune të pamundimshme, imagePRESS Server T1 është një opsion kontrolleri i ngulitur për mjetin e printimit imagePRESS C1 i cili shpërndan rezultate të mrekullueshme me ngjyra.

Përfitimet

  • Zgjidhje e thjeshtë e pamundimshme për aplikime printimi sipas kërkesës
  • Shpejtësi të larta përpunimi falë Sistemit Fiery 8
  • Kohë të shpejta kthimi
  • Mjete të thjeshta për tu përdorur ndihmojnë për të minimizuar gabimet e operatorit

Veçoritë e detajuara

Hidh një vështrim më të detajuar mbi Canon imagePRESS Server T1

Përpunim i shpejtë, kthime të shpejta


ImagePRESS Server T1 është ndërtuar duke përdorur Sistemin Fiery 8 i cili siguron shpejtësi përpunim kryesuese-industriale që ndihmon në maksimizimin e kthimeve të investimeve (ROI) të mjetit tuaj të printimit imagePRESS C1.

Kontrolleri inkorporon një numër teknologjishë të cilat garantojnë që të gjitha punët mund të përpunohen shpejt për tu printuar në imagePRESS C1. Këto përfshijnë SmartRIP, RIP 1 While Print 2, dhe komprimim ECT.

Rrjedhë pune efikase


Rrjedha e punës e thjeshtë garanton që operatorët janë të aftë për të reduktuar kohët e organizimit të punës dhe gjithashtu ndihmon për të minimizuar gabimet. Efikasiteti i rrjedhës së punës me PDF është përmirësuar më tepër pasi imagePRESS Server T1 është i aftë të përkthejë skedarë PDF që përmbajnë ObjekteX.

Orendi të shumta janë të disponueshme për të ndihmuar për të garantuar që operatorët mund të organizojnë dhe shpërndajnë shpejt të gjitha tipet dhe kompleksitetet e punëve. Për shembull, punë që hasen shpesh mund të rregullohen paraprakisht dhe të ruhen si një Hot Folder, Printer Virtual ose shabllon PPD në server.

Specifikimet e produktit

Zbuloni më shumë për Canon imagePRESS Server T1, veçoritë e tij dhe çfarë mund të bëjë ai.