Océ ImageStream 3500 Specifikimet

TEKNOLOGJIA

Teknologjia e printimit

Océ DigiDot® drop-on-demand, piezoelectric

bojë

Boja me pigment me bazë uji¹

Përdorimi

Ndërfaqja e përdorimit e Océ me një pamje dhe eksperiencë të gjeneratës së ardhshme

Transport i letrës

Rrjetë e ngushtë pa gjilpëra me kontrollin e tensionit

Futja e letrës

Njësia e çmbështjelljes së rrjetës së ngushtë e Océ (përfshirë në njësinë bazë)

Dalje letre

Ndërfaqe e hapur e përpunimit përfundimtar me lidhjen e Tipit 1²

Konfigurimi

Në dy anë 4/4

Rezolucioni

1200 × 1200 dpi

Shpejtësia e printimit m/min

160

Produktiviteti (3-më shumë)

3232 A4/min

Cikli i punës milion A4 në muaj

23 - 105

LETRA

Konfigurimi standard

Nga ruli në rul (njësia opsionale e ndarjes së rulave në njësinë e çmbështjelljes me pozicion të rregullueshëm)

Gjerësia e letrës

30" (762 mm)

Gjerësia e printimit

17" (432 mm) - 29,5" (750 mm)

Gjatësia e formatit

54" (1370 mm)³

Maks. për madhësinë e Imazhit

29,5 x 54" (750 x 1370 mm³)

Pesha e letrës

64 - 157 gr/m² ¹

Bobina e letrës

Maks. 50" në diametër; maks. 1,4 t në peshë

Boshtet e rulave

70 mm, 3", 6", madhësi të tjera të boshteve sipas kërkesës

Baza

Offset me veshje ose pa veshje, me trajtim inkjet dhe me veshje, letër për libra

TË DHËNA FIZIKE

Gjatësia

12 300 mm (13 350 me bobinat e letrës)

Gjerësia

3715 mm

Lartësia

2070 mm

Pesha totale

22,9 t (konfigurimi nga ruli në rul)

Pesha në pikë

< 750 kg për panel nivelimi

KËRKESAT PËR LIDHJEN E ENERGJISË

Evropë

Hyrja nëpërmjet transformatorit: 400 V / 340 A
Hyrja për tharësen me ajër të nxehtë: 400 V / 32 A
Kontrolluesi: 400 V / 32 A

USA

Hyrja nëpërmjet transformatorit: 480 V / 320 A
Hyrja nëpërmjet transformatorit të kontrolluesit: 200 V / 64 A

KONSUMI I ENERGJISË

Në gjendje joaktive në kW

20

Në printim në kW

183¹²

MJEDISI

Temperatura

Diapazoni optimal 20 -26 °C. Diapazoni i zgjeruar 16 -29 °C¹

Lagështia

Diapazoni optimal 40 - 60%, diapazoni i zgjeruar 30 - 80%¹

Zhurma e punimit

< 75 dB

RRJEDHA E PUNËS

Kontrolluesi i printerit

Kontrolluesi Océ SRA MP me rendiment të lartë

Formati i të dhënave të printerit

AFP/IPDS (IS/3), PDF (APPE 3), Line Data, LCDS, Postscript, PPML, TIFF, VIPP¹

Sistemi i menaxhimit të daljes

Océ PRISMAproduction® ose sisteme të tjera të menaxhimit të daljes¹

Lidhshmëria

Ethernet 10 Gigabit

Mohimi i përgjegjësisë

Të gjitha informacionet mund të ndryshohen pa njoftim paraprak.

Shënimi në fund të faqes

¹ Bojërat e Océ ImageStream përmbajnë materiale që mund të konsiderohen përbërës organikë shpërthyese (VOC). Këshillohuni me organizatën lokale rregullatore për sqarime dhe certifikime të mundshme të detyrueshme.

² Detajet e specifikimeve të ndërfaqes janë të disponueshme sipas kërkesës.

³ Për gjatësinë e formatit >14" mund të shfaqen efekteve të qenësishme të teknologjisë për përdorime të caktuara. Rifreskimi i matjeve ndihmon në minimizimin ose shmangien e pjesshme të këtyre efekteve.

¹ Referojuni listës aktuale të specifikimeve të letrës për letrat e disponueshme. Letrat e tjera duhet të miratohen para përdorimit. Peshat e letrave jashtë diapazonit të peshës standarde duhet të testohen nga laboratori qendror i letrës në Poing.

¹ Konsumi tipik i energjisë me parametrat ekonomike të printerit për letrën me veshje/me trajtimin inkjet.
² Motori i printimit duke përjashtuar kontrolluesin SRA MP.

¹ Kufizime të mundshme në operacionin e printimit dhe në cilësinë e printimit.

¹ Kufizime të mundshme në operacionin e printimit dhe në cilësinë e printimit.

¹ Përdorimi me një Sistem të menaxhimit të daljes së një pale të tretë duhet të testohet dhe të konfirmohet.

¹ Pjesërisht në kombinim me Océ PRISMAproduction