Canon imageRUNNER ADVANCE C350i Specifikimet

Lloji i makinës

Laser Multifunksional me Ngjyra A4 (Lexues/Printer standard)

Funksionet thelbësore të disponueshme

Printim, Fotokopje, Skanim, Dërgim dhe Faks Opsional (Standard në C351iF)

SPECIFIKIMET E PRINTERIT

Shpejtësia e printimit (BZ/Ngjyra)

C350i/C351iF¹: 35/35fnm (A4 Një anësh), 26/26fnm (A5 Një anësh), 35/35fnm (A4 Dy anësh), 26/26fnm (A5 Dy anësh)


C250i: 25/25fnm (A4 Një anësh), 26/26fnm (A5 Një anësh), 25/25fnm (A4 Dy anësh), 26/26fnm (A5 Dy anësh)

Metoda e printimit

Printim me rreze lazer me ngjyra

Rezolucioni i printimit

2400 dpi ekuivalent x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Printimi nga të dyja anët

Automatik (Standard)

Printim direkt

Printim direkt i disponueshëm nga memoria USB, Remote UI dhe Akes Uebi*


Llojet e suportuar të skedarëve: JPEG, TIFF, PDF, XPS**


(* Nuk mbështetet printimi XPS nga faqet e internetit)


(** XPS kërkon DIRECT PRINT KIT (për PDF/XPS)-H1)

Printim nga pajisjet e lidhura në internet

Një sferë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.

Futja e letrës (Standarde)

C250i/C350i: Kasetë 1 x 550-fletë (80 gsm), sirtar multi-funksional 100-fletë (80 gsm)


C351iF: 4 x 550-fletë (80 gsm), sirtar multi-funksional 100-fletë (80 gsm)

FUTJA E LETRËS (OPSION)

Paper input (Option for C250i/C350i)

Kasetë 1 x 550 fletë (80 gsm) (Njësia e Furnizuesit të Kasetës-AG1)


Kaseta 3 x 550 (80 gsm) (Njësia e Furnizimit të Kasetës-AH1)

Kapaciteti maksimal i futjes së letrës

2300 fletë (80 gsm)

Kapaciteti i daljes së letrës

Pa Përfundues: 250 fletë (80 gsm)


Me Përfundues Kapësesh: 500 pa kapëse (80 gsm), 20 fletë me kapëse

Kapacitetet e përfundimit

Standard: Ngjit, Grup


Me përfundues opsional kapësesh-S1: Sistemim, Grupim, Kapje (cep)

Llojet e mediave të përdorshme

Kaseta/t:


Letër e hollë, Letër e zakonshme, Letër e ricikluar, Letër me ngjyra, Letër e rëndë, Letër e shtypur me vrima paraprakisht, Zarfa*


*Ndihma për zarfin vetëm përmes kasetës 1.


Sirtari shumëfunksional:


Letër e hollë, Letër e zakonshme, Letër e ricikluar, Letër me ngjyrë, Letër e rëndë, Letër me vrima, Transparencë, Etiketa, Zarfe (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Madhësitë e mediave të përdorshme

Kasetë letre 1:


Përmasë standarde: A4, A5, B5, Ligjore, Letër, Ekzekutive, Deklaratë, Zarfe (Nr.10 (COM10), Monarch, DL)


Përmasë e lirë (98.4 mm deri në 216 mm X 190,5 mm deri në 355,6 mm)


Kasetat e letrës 2, 3 dhe 4:


Madhësia standarde: A4, A5, B5, Ligjore, Letër, Ekzekutive, STMT


Përmasë e lirë (98.4 mm deri në 216 mm X 190,5 mm deri në 355,6 mm)


Sirtari shumëfunksional:


Përmasë standarde: A4, A5, B5, Ligjore, Letër, Ekzekutive, STMT, Përmasë e lirë (98.4mm to 216mm x 148mm to 355.6mm), Deklaratë (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL)

Peshat e mediave të përdorshme

Kaseta/t: 60 deri në 163 gsm


Sirtari me shumë qëllime: 60 deri në 220 gsm


Nga të dyja anët: 60 deri në 163 gsm

Gjuha/gjuhët e përshkrimit të faqes

UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (Standard në të gjitha modelet)

Fontet

Fonte PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 fonte OCR, Andale 4 (Kërkon PCL International Font Set-B1)


Gërmat PS: 136 gërma romake

Pajtueshmëria me sistemin e përdorimit

UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/Server 2008R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ose më i ri)


PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2


PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ose më i ri)


PPD: MAC OS 9.1 ose më vonë, MAC OS X (10.3.9 ose më i ri), Windows XP/Vista/7/8


Ju lutemi referojuni http://software.canon-europe.com për disponueshmërinë e zgjidhjeve të printimit për sistemet dhe mjediset e tjerë të përdorimit, përfshirë AS/400, UNIX, Linux dhe Citrix. Disa nga këto zgjidhje janë me pagesë.


Llojet e pajisjeve SAP janë të disponueshëm përmes Tregut SAP.

SPECIFIKIMET E KOPJIMIT

Shpejtësia e fotokopjes (BZ/Ngjyra)

Ju lutemi referojuni shpejtësive të përmendura të printimit

Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)

C350i/C351iF: 5.9 sek/ 7.4 sec (BZ/Ngjyra)


C250: 8.4 sek / 10.5 sek (BZ/Ngjyra)

Rezolucioni i kopjimit

Leximi: 600 dpi x 600 dpi


Printimi: 600 dpi x 600 dpi

Kopjimi i shumëfishtë

Deri në Up to 999 kopje

Zvogëlimi/Zmadhimi

Zmadhimi 25-400% me rritje 1%


Norma e zmadhimit fiks: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Opsional/Standard

Standard në të gjithë modelet (DADF 50 fletë)

Madhësia/madhësitë e mediave të përdorshme

A4, A5, B5, Përmasa të lirë: 140 mm to 216 mm x 128 mm to 356 mm (kur furnizohet përmes DADF)

Pesha/peshat e mediave të përdorshme

Skanim njëanësh: 50 deri në 105 gsm (DADF)


Skanim dyanësh: 64 deri në 105 gsm (DADF)

Rezolucioni i skanimit

Skanim BZ: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi


Skanim Ngjyra: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi

Skanimi nga të dyja anët

2-anësh në 2-anësh (automatik)

Shpejtësia e skanimit

C350i/C351iF:


BZ njëanësh: 35ipm (A4, 300dpi X 300dpi), BZ dyanësh: 11ipm (A4, 300dpi X 300dpi)


Ngjyra njëanëshe: 35ipm (A4, 300dpi X 300dpi), Ngjyra dyanëshe: 11ipm (A4, 300dpi X 300dpi)


C250i:


BZ njëanësh: 25ipm (A4, 300dpi X 300dpi), BZ dyanësh: 9 ipm (A4, 300dpi X 300dpi)


Ngjyra njëanëshe: 25ipm (A4, 300dpi X 300dpi), Ngjyra dyanëshe: 9 ipm (A4, 300dpi X 300dpi)

Metodat e skanimit

Push Scan: Funksionalitet i dërgimit universal me ngjyra është standard. Integrimi me një gamë softuerësh opsionalë të kapjes me bazë MEAP shton aftësi të fuqishme pune dhe konvertimi. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.


Tërheqja e skanimit: TWAIN/WIA tërheqja e skanimit e disponueshme në të gjithë modelët.


Skanimi në USB Memory Key: Po, në të gjitha modelet


Skanim në pajisje të lëvizshme, pajisje të lidhura me internetin dhe pajisje që mbështeten në re: Një sferë zgjidhjesh është në dispozicion për të siguruar skanim në pajisje të lëvizshme, pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

Colour Network ScanGear2


Ky Colour Network ScanGear2 ju lejon të skanoni dokumente nga seria imageRunner/imageRunner Advance në kompjuterin tuaj. Ky drajver është për Twain dhe WIA dhe gjithashtë për të dy 32/64 bit Windows OS.


OS të Mbështetur: Windows XP/Windows Vista//Windows 8/Windows 8.1/Windows 7/Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2


*Drajverët janë të disponueshëm përmes http://software.canon-europe.com.

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Opsional/Standard

Standard në të gjithë modelet

Rezolucioni i dërgimit

100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Destinacionet

Email/faks në internet (SMTP), faksi (opsion për C250i/C350i), kompjuteri (SMB, FTP, WebDAV)

Libri i Adresave/Numrat e shpejtë

LDAP (Maks. 2000 të kërkueshme), Lokal (Maks. 1800 përfshirë 200 Thirrje të shpejta)

Formatët e skedarit

TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (compacte), PDF/A-1b, Searchable PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint)

Kompletet e Tiparit të Dërgimit Universal Opsional

KOMPLETI I TIPARIT TË DËRGIMIT UNIVERSAL TË PËRPARUAR-E1: Krijoni PDF të përvijuar (Ndjekje dhe butësi), Adobe Reader Extensions PDF.


KOMPLETI I TIPARIT TË DËRGIMIT UNIVERSAL ME SIGURI-D1: Dërgoni PDF të shifruar dhe shtoni firmën e pajisjes digitale te skedarët PDF/XPS.


KOMPLETI I FIRMËS DIGITALE TË PËRDORUESIT TË DËRGIMIT UNIVERSAL KIT-C1: Shtoni firmën digitale te përdoruesit te skedarët PDF/XPS.

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Opsional/Standard

Opsional në C250i/C350i (kërkon SUPER G3 FAX BOARD-AN1) / Standard në C351iF

Shpejtësia e Modemit

Super G3 33.6 kbps (Deri në 3 sekonda për faqe¹)

Rezolucioni i faksit

Standard: 200 x 100 dpi


E mirë: 200 x 200 dpi


E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi


Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi

Kujtesa e FAX-it

Deri në 6000 faqe¹

Numrat e shpejtë

Maks. 200

Thirrjet në grup/Destinacionet

Maks. 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Karakteristika të tjera

Dërgimi i faksit në një numër tjetër, Përdorimi i dyfishtë, Faktsi i PC (vetëm tekst)

SPECIFIKIMET E PËRGJITHSHËM

Koha e ngrohjes

Rreth 34 sekonda nga Ndezja (modaliteti normal), 10 sekonda nga Ndezja (modaliteti fillimi i shpejtë)

Rikthimi nga modaliteti i fjetjes

10 sekonda ose më pak

Lloji i ndërfaqes

USB 2.0 Hi-Speed,1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB Host (Para), 2 x USB Host (Prapa), 1 x pajisje USB


Zgjidhja pa tela e rekomanduar e palës së tretë është Silex SX-BR-4600WAN. Për më shumë detaje ju lutem shikoni www.silex-europe.com

Protokollet e rrjetit

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery)


Mbështetje për *IPv4/IPv6

Processor speed

1.66 Ghz

Kujtesa

2.0 GB

Hard Disku

Hard Disk 160 GB (Hapësira e përdoreshme 80 GB)

Paneli i kontrollit

17.8 cm (7 inç) Panel LCD WVGA me Ngjyra me Prekje & Anim

Përmasat (Gj x Th x L)

Standard:


C250i/C350i: 511 mm x 621 mm x 610 mm


C351iF¹: 511 mm x 621 mm x 1035 mm


Opsionale:


C250i/C350i me Njësi të Furnizimit të Kasetës-AG1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm


C250i/C350i me Njësi të Furnizimit të Kasetës-AH1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm


C250i/C350i me Plain Pedestal e tipit-D1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm

Hapësira e instalimit (Gj x Th)

852 mm x 908 mm (Njësia kryesore + Sirtari multifunksional hapur + Sirtarët e kasetës hapur)


1407 mm x 908 mm (Njësia kryesore + Përunduesi me kapëse + Sirtari multifunksional hapur + Sirtarët e kasetës hapur)

Pesha

C351iF¹: Rreth 64kg me përjashtim të tonerit


C350i/250i: Rreth 44kg me përjashtim të tonerit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30ºC (50 deri në 86ºF)


Lagështira: 20 deri në 80 % RH (pa kondensim)

Burimi i energjisë

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 Amp

Konsumi i energjisë

Maximumi: Përafër. 1,5 KW


Në Pritje: Rreth 45.6 W


Modaliteti i fjetjes: Rreth 1 W ose më pak¹


Vlera e Konsumit Tipik të Energjisë (TEC)²: 1.3 kWh (C350i/C351iF) / 0.8 kWh (C250i)


Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Nivelet e zhurmës

Nivelet e Zhurmës së Presionit të Zërit¹


(të dhëna referencë, LpAm, pozicioni i spektatorit):


C351iF /350i


Aktiv: 51 dB


Në pritje: 12 dB


C250i:


Aktiv: 48 dB


Në pritje: 15 dB

ADMINSTRIMI I PRINTERIT DHE PROGRAMET

Software and printer management 1

MEAP: Një platformë JAVA e cila e integron pajisjen me një sërë zgjidhjesh softuerike të Canon dhe të palëve të treta.


MEAP Web: Lejon aplikacionet MFP të zhvillohen dhe të vendosen nëpërmjet shërbimeve në internet


Hyrje përmes Universal Login Manager: Hyrje dhe personalizim i lehtë si edhe gjurmim përdorimi sipas përdoruesit dhe kontrolli sipas funksionit.


mobile PRINT & SCAN: Softuer i thjeshtë iR-ADV pa server që mundëson printimin dhe skanimin në pajisje portativ dhe tabletë Android dhe iOS.


MailBox Lite-i: I mundëson përdoruesit që të ruajnë dokumente printimi në një kuti postare të përcaktuar në pajisje dhe t'i gjejnë ato për t'i printuar në një moment të mëvonshëm.


Për detaje të softuerëve të tjerë përfshirë softuerët MEAP, ju lutem kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve.

Software and printer management 2

iW Management Console për administrimin e centralizuar të pajisjes (Vëzhgimin e njoftimet për pjesët e konsumueshme e gabimet, libri i adresave, konfigurimi dhe azhornimi i firmuerit, shpërndarja e aplikacioneve të MEAP, regjistrimi i matësit, administrimi i drajvërit e burimeve);


Shërbimet e pajtueshme me Mirëmbajtjen elektronike përmes RDS të përfshirë (Lejon regjistrimin e matësit, administrimin automatik të pjesëve të konsumueshme dhe diagnostifikimin nga larg);


Sistemi i Dhënies së Përmbajtjes (Shpërndarja nga larg e firmuerit, opsionet iR dhe aplikacionet e MEAP);


Vegla e Konfigurimit të Drajvërit të Canon; Ndërfaqja e Përdoruesit nga Larg (RUI);


Remote Operators Software: Transmeton ekranin e përdoruesit të pajisjes në një PC, i cili lejon përdorimin në distancë të funksioneve të pajisjes nga një kompjter.

Karakteristikat e sigurisë

Standard:


Filtrim i Adresës IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), Printim i Siguruar, Fjalëkalim Kyçi i HDD, Fshirje të Dhënash, ID Departmenti, SSO-H, Sistem i Menaxhimit të Aksesit.


Opsionale:


Menaxher Universal i Hyrjesr¹, Printim i Siguruar i Enkriptuar, PDF e Enkriptuar, Enkriptim i HDD, Firma të Përdoruesit dhe Pajisjes, Shenja Sigurie, MailboxLite-i¹.


Elementët e mëposhtëm kërkojnë uniFLOW: Printimi i sigurtë Printimi Im Kudo, Parandalimi i Humbjes së të Dhënave.

PJESËT E KONSUMUESHME

Shishe toneri

Toner C-EXV 47 Zi/Cianik/Purpurt/Verdhë (Rendimenti: BK 18.500 / CMY 18.000 faqe)¹

SPECIFIKIMET PËR OPSIONE

Përfundues me kapje

Emri: Staple Finisher-S1


Numri i sirtarëve: 1


Kapaciteti i stivës: Me kapësen: 20 komplete. Pa kapësen: 500 fletë


Kapaciteti maksimal i kapëses: Deri në 30 fletë


Pesha e letrës: 60 deri në 220 gsm


Pozicioni i kapëses: I vetëm (Cepi lart-majtas)


Dimensionet (Gj x Th x L): 589 mm x 459 mm x 301 mm


Pesha: Rreth 14 kg

Njësia e furnizimit të kasetës

Emri: Cassette Feeding Unit-AG1


Përshkrim: Njësi furnizimi e kasetës me kapacitet letre 1 x 550 fletë. Merr kapacitet letre në kasetë deri në 1,200 fletë.


Përmasat (Gj x Th x L): 511 mm × 508 mm × 425 mm


Pesha: Rreth 15 kg


Emri: Cassette Feeding Unit-AH1¹


Përshkrim: Njësi furnizimi e kasetës me kapacitet letre 3 x 550 fletë. Merr kapacitet letre në kasetë deri në 2,300 fletë.


Përmasat (Gj x Th x L): 511 mm × 508 mm × 425 mm


Pesha: Rreth 19 kg

-

Pajisjet shtesë së harduerit 1

Pedestali i Sheshtë Tipi-D1: Pedestali mund të vendoset nën modulin standard të kasetës, për të ngritur pajisjen kur qëndron vetë. (Lartësia e Pedestalit: 426 mm)

Hardware accessories 2

MiCARD PLUS PROXIMITY CARD READER: Një lexuesi i kartës nga afër për autentifikimin e përdoruesit mbështetur te karta, duke lejuar përdorimin e teknologjive të shumta të kartave (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala dhe MiFare, etj.).

Pajisjet shtesë të kontrolluesit të printimit

KOMPLETI I PRINTIMIT TË KODIT TE SHIRITI-D1: Lejon printimin e kodit përmes teknologjisë jet caps.


PCL INTERNATIONAL FONT SET-B1: Shton mbështetje PCL për Andale Mono WT J (Japonisht), Andale Mono WT K (Koreanisht), Andale Mono WT S (Kinezisht e Thjeshtuar), dhe Andale Mono WT T (Kinezisht Tradicionale).

Document publishing

iW DESKTOP: Softuer tërhiq-dhe-lësho i publikimit të printimit i cili kombinon lehtësisht dokumente nga burime të ndryshme, zbaton përfundimin për të krijuar dokumente me pamje profesionale dhe lidhet pa probleme me printerin. Përfshin aftësitë e krijimit, shënimit dhe ngjeshje së PDF për rrjedhë pune dixhitale si korrigjimi dhe autorizimi.

System accessories

WEB ACCESS SOFTWARE-J1: Siguron akses për aplikacionet e uebit dhe të MEAP Web.


SUPER G3 FAX BOARD-AN1: Shton Faks (Standard në C351iF)


REMOTE FAX KIT-A1: Lejon që pajisja të dërgojë dhe marrë faks nga një pajisje tjetër e pajtueshme e lidhur me një bord të faksit.


IC CARD READER BOX-A1: Një kuti për të mbajtur dhe siguruar një Lexues Karte IC si për shembull Lexues MiCard në pajisje.


COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1: Lejon lidhjen (CCVI I/F) ndërmjet terminalit të kontrollit të kopjimit të palës së tretë dhe sferës iR-ADV të Canon për përdorimin e rimarrjes së kostos.


SERIAL INTERFACE KIT-K2: Për zgjidhjen e rikuperimit të kostos. Lejon komunikim serial midis pajisjeve me shitje me monedha të palëve të treta dhe Produktit Canon iR ADV për përdorim të rikuperimit të kostos. Metoda MFP Charge është e disponueshme me SERIAL INTERFACE KIT-K2.

Device security accessories

HDD DATA ENCRYPTION KIT C6: Enkripton të gjitha të dhënat e imazheve dhe cilësimet e pajisjes përpara ruajtjes së tyre në hard drive të pajisjes.

Pajisjet shtesë së sigurisë së dokumentit

SECURE WATERMARK-B1: Shkurajon dublikimin e dokumentave sensitive duke vendosur shenja të sigurisë që bëhen të dukshme kur kopjohen.


PROGRAMI KOMPJUTERIK I PRINTIMIT TE SHIFRUAR-D1: Shifron punën e printimit gjatë tranzitit te pajisja dhe kërkon një fjalëkalim te printeri përpara sesa dokumentet sensitive të mund të printohen.


DOCUMENT SCAN LOCK-B1: Ky funksion rrit nivelet e sigurisë së dokumentit duke përfshirë kod të regjistrimit dhe kyçjes brenda dokumenteve të kopjuar ose printuar për të kufizuar kopjimin, dërgimin dhe dërgimin me faks të pa-autorizuar.

Pajisjet shtesë së përdorueshmërisë

Standard:


REMOTE OPERATORS SOFTWARE KIT-B1: Lejon përdorimin e ekranit të panelit të kontrollit të pajisjes nga kompjuterët në distancë.


Opsion:


ADF ACCESS HANDLE-A1: I bashkëngjitet futësit të dokumentit, duke e bërë përdorimin më të lehtë për përdoruesit që janë ulur.

Opsione të tjera

STAPLE-P1: Kapëse të thjeshta për Staple Finisher-S1

Mohimi i përgjegjësisë

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Shënimi në fund të faqes

¹ C351iF nuk mund të porositet pa Cassette Feeding Unit-AH1

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ C351iF nuk mund të porositet pa Cassette Feeding Unit-AH1

¹ C351iF nuk mund të porositet pa Cassette Feeding Unit-AH1

¹ Modaliteti i fjetjes 1 vat mund të mos jetë i mundshëm në të gjitha rrethanat. Disa konfigurime dhe opsione të rrjetit mund të parandalojnë që pajisja të hyjë në modalitetin e gjumit të thellë. Ju lutemi referojuni manualit të përdoruesit për më shumë informacion


² Vlerësimi i Konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

¹ Zhurma e deklaruar në përputhje me ISO 7779

¹ Softuerë falas të disponueshëm nga qendra e shkarkimit të softuerëve (http://software.canon-europe.com/). Për shërbimet e konfigurimit dhe të instalimit ju lutem kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për informacione të mëtejshme.

¹ Mbështetur në mbulimin 5% (A4)

¹ C351iF nuk mund të porositet pa Cassette Feeding Unit-AH1

¹ C351iF nuk mund të porositet pa Cassette Feeding Unit-AH1

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ C351iF nuk mund të porositet pa Cassette Feeding Unit-AH1

¹ C351iF nuk mund të porositet pa Cassette Feeding Unit-AH1

¹ Modaliteti i fjetjes 1 vat mund të mos jetë i mundshëm në të gjitha rrethanat. Disa konfigurime dhe opsione të rrjetit mund të parandalojnë që pajisja të hyjë në modalitetin e gjumit të thellë. Ju lutemi referojuni manualit të përdoruesit për më shumë informacion


² Vlerësimi i Konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

¹ Zhurma e deklaruar në përputhje me ISO 7779

¹ Softuerë falas të disponueshëm nga qendra e shkarkimit të softuerëve (http://software.canon-europe.com/). Për shërbimet e konfigurimit dhe të instalimit ju lutem kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për informacione të mëtejshme.

¹ Mbështetur në mbulimin 5% (A4)

¹ C351iF nuk mund të porositet pa Cassette Feeding Unit-AH1