Canon imageRUNNER ADVANCE C3320i Specifikimet

SPECIFIKIMET THEMELORE

Lloji i makinës

Me shumë funksione me ngjyra A3 (lexues/printer standard)

Funksionet thelbësore të disponueshme

Printim, kopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional

SPECIFIKIMET E PRINTERIT

Shpejtësia e printimit (BZ/Ngjyra)

C3330i:


Deri në 30/30 faqe/min (A4 në një anë)


Deri në 15/15 faqe/min (A3 në një anë)


Deri në 20/20 faqe/min (A4R në një anë)


4-30/4-30 faqe/min (A5R në një anë)


C3325i:


Deri në 25/25 faqe/min (A4 në një anë)


Deri në 15/15 faqe/min (A3 në një anë)


Deri në 20/20 faqe/min (A4R në një anë)


4-25/4-25 faqe/min (A5R në një anë)


C3320i:


Deri në 20/20 faqe/min (A4 në një anë)


Deri në 15/15 faqe/min (A3 në një anë)


Deri në 20/20 faqe/min (A4R në një anë)


Deri në 20/20 faqe/min (A5R në një anë)


4-20/4-20 faqe/min (A5R në një anë)

Metoda e printimit

Printim me rreze lazer me ngjyra

Rezolucioni i printimit

1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Printimi nga të dyja anët

Automatik (standard)

Printim direkt

Printim direkt i disponueshëm nga memoria USB, Remote UI dhe Akes Uebi*


Llojet e mbështetura të skedarëve: JPEG, TIFF, PDF, XPS**


(* Nuk mbështetet printimi XPS nga faqet e internetit)

Printim nga pajisjet e lidhura në internet

Një sferë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.

Futja e letrës (Standarde)

2 kaseta x 550 fletë (80 gm2), sirtar me shumë përdorime me 100 fletë (80 gm2)

Futja e Letrës (Opsion)

2 kaseta x 550 fletë (80 gm2) (njësia e furnizimit të kasetës AL1)

Kapaciteti maksimal i futjes së letrës

2300 fletë (80 gm2)

Kapaciteti i daljes së letrës

Standard *Nuk është i disponueshëm kur lidhet elementi i brendshëm ose i jashtëm i përfundimit


Sirtari i daljes: 250 fletë (80 gm2)


Opsional-Sirtari i kopjimit: 100 fletë (80 gm2) *Sirtari i kopjimit i lidhur në anën e djathtë të njësisë


-Sirtari i brendshëm me dy drejtime: 100 fletë (80gm2) *Sirtari i brendshëm me 2 drejtime siguron një sirtar shtesë të brendshëm të sipërm për njësinë kryesore. *Nuk është i disponueshëm kur lidhet elementi i brendshëm ose i jashtëm i përfundimit


-Elementi i brendshëm i përfundimit: 600 fletë (sirtari i sipërm: 100 fletë, sirtari i poshtëm: 500 fletë) (80 gm2)


-Elementi i jashtëm i përfundimit: 2.000 fletë (sirtari i sipërm: 1.000 fletë, sirtari i poshtëm: 1.000 fletë) (80 gm2)

Kapacitetet e përfundimit

Standard: Ngjit, Grup


Me njësitë opsionale të përfundimit: sistemimi, grupimi, ofset, kapëse, kapëse ekonomike*, kapëse sipas kërkesës, kapëse librash


(*Kapëset ekonomike mbështeten vetëm nga elementi i brendshëm i përfundimit)

Llojet e mediave të përdorshme

Kasetat:


Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër e rëndë, letër e shtypur me vrima paraprakisht, letër e lidhur, zarfe*


*Mbështetja standarde nëpërmjet kasetës 1 dhe 2.


Sirtari shumëfunksional:


Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër e rëndë, letër e shtypur me vrima paraprakisht, letër e lidhur, fletë transparente, etiketa, zarfe, kartolina, letër transparente, letër e veshur

Madhësitë e mediave të përdorshme

Kaseta e letrës 1: A4, madhësi të përshtatura (139,7 mm x 182 mm deri në 297mm x 215,9 mm)


Kasetat e letrës 2, 3 dhe 4: A4, A4R, A3, A5R, B5, Madhësia e përshtatur: 139,7 mm x 182 mm deri në 304,8 mm x 457,2 mm


Zarfat*: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL


(*Mbështetja për zarfet vetëm përmes kasetës 1 dhe 2.)


Sirtari me shumë funksione: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, Madhësia e përshtatur: 98,4 mm x 139,7 mm deri në 320 mm x 457,2 mm


Zarfa: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

Peshat e mediave të përdorshme

Kaseta e letrës 1,2,3 dhe 4: 52 deri në 220 gsm


Sirtari me shumë qëllime: 52 deri në 256 gsm


Sirtari shumëpërdorimësh: 256 deri në 300 g/m2 (kërkon njësinë opsionale MEDIA ADJUSTMENT KIT–A1)


Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm

Gjuha/gjuhët e përshkrimit të faqes

UFRII , PCL5c/6 , Adobe PostScript Level 3 (standard në të gjitha modelet)

Fontet

Fontet PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fonts, Andale 4 (kërkon fontin opsional PCL International Font Set-A1)


Gërmat PS: 136 gërma romake

Pajtueshmëria me sistemin e përdorimit

UFRII: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ose version i mëvonshëm)


PCL: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2


PS: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Windows8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ose version i mëvonshëm)


PPD: MAC OS 9.1 ose version i mëvonshëm, MAC OS X (10.3.9 ose version i mëvonshëm),Windows XP*/Vista/7/8


Ju lutemi referojuni http://software.canon-europe.com për disponueshmërinë e zgjidhjeve të printimit për sistemet dhe mjediset e tjerë të përdorimit, përfshirë AS/400, UNIX, Linux dhe Citrix. Disa nga këto zgjidhje janë me pagesë.


Llojet e pajisjeve SAP janë të disponueshëm përmes Tregut SAP.


* Mbështetja për programin drejtues të Windows XP do të përfundojë në 7 prill 2015.

SPECIFIKIMET E KOPJIMIT

Shpejtësia e fotokopjes (BZ/Ngjyra)

Ju lutemi referojuni shpejtësive të përmendura të printimit

Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)

Bardhë e zi: 5,9 sek


Me ngjyra: 8,2 sek

Rezolucioni i kopjimit

Leximi: 600 dpi x 600 dpi


Printimi: 1200 dpi x 1200 dpi për shenja/rreshta, 600 dpi x 600 dpi për grafikë/imazhe

Kopjimi i shumëfishtë

Deri në Up to 999 kopje

Zvogëlimi/Zmadhimi

Zmadhimi 25-400% me rritje 1%


Norma e zmadhimit fiks: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Opsional/Standard

Standard në të gjithë modelet (DADF 100 fletë)

Madhësia/madhësitë e mediave të përdorshme

A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, Madhësitë e përshtatura (Gj x L): maks. 297 mm x 432 mm Min. 139,7 mm x 128 mm)

Pesha/peshat e mediave të përdorshme

Skanimi në një anë:


Origjinale bardhë e zi: 38 deri në 128 gm2 *Furnizimi i një flete vetëm për 38 deri në 49 gm2


Origjinale me ngjyra: 64 deri në 128 gm2


Origjinale bardhë e zi me madhësi të ndryshme: 50 deri në 128 gm2


Origjinale me ngjyra me madhësi të ndryshme: 64 deri në 128 gm2


Skanimi në dy anë:


Origjinale bardhë e zi: 50 deri në 128 gm2


Origjinale me ngjyra: 64 deri në 128 gm2


Origjinale bardhë e zi me madhësi të ndryshme: 50 deri në 128 gm2


Origjinale me ngjyra me madhësi të ndryshme: 64 deri në 128 gm2

Rezolucioni i skanimit

100dpi, 150dpi, 200x100 dpi, 200dpi, 300dpi, 200x400 dpi, 400dpi, 600dpi

Skanimi nga të dyja anët

Në 2 anë në 2 anë (automatik)

Shpejtësia e skanimit

Skanimi në një anë


Skanimi bardhë e zi: 30ipm (A4, 600dpi×600dpi), 55ipm (A4, 300dpi×300dpi)


Skanimi me ngjyra: 30ipm (A4, 600dpi×600dpi), 55ipm (A4, 300dpi×300dpi)


Skanim dyanësh


Skanimi bardhë e zi: 15ipm (A4, 600dpi×600dpi), 27.5ipm (A4, 300dpi×300dpi)


Skanimi me ngjyra: 15ipm (A4, 600dpi×600dpi), 27.5ipm (A4, 300dpi×300dpi)

Metodat e skanimit

Push Scan: Funksionalitet i dërgimit universal me ngjyra është standard. Integrimi me një gamë softuerësh opsionalë të kapjes me bazë MEAP shton aftësi të fuqishme pune dhe konvertimi. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.


Tërheqja e skanimit: TWAIN/WIA tërheqja e skanimit e disponueshme në të gjithë modelët.


Skanimi në USB Memory Key: Po, në të gjitha modelet


Skanim në pajisje të lëvizshme, pajisje të lidhura me internetin dhe pajisje që mbështeten në re: Një sferë zgjidhjesh është në dispozicion për të siguruar skanim në pajisje të lëvizshme, pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

Colour Network ScanGear2


Ky Colour Network ScanGear2 ju lejon të skanoni dokumente nga seria imageRunner/imageRunner Advance në kompjuterin tuaj. Ky drajver është për Twain dhe WIA dhe gjithashtë për të dy 32/64 bit Windows OS.


Sistemi operativ i mbështetur: Windows XP*1/Windows Vista//Windows 8/Windows 8.1/Windows 7/Windows Server 2003/Server 2003R2/Windows Server 2008/Server 2008R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012R2


*Drajverët janë të disponueshëm përmes http://software.canon-europe.com.


*1 Mbështetja për programin drejtues të Windows XP do të përfundojë në 7 prill 2015.

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Opsional/Standard

Standard në të gjithë modelet

Rezolucioni i dërgimit

100dpi, 150dpi, 200x100 dpi, 200dpi, 300dpi, 200x400 dpi, 400dpi, 600dpi

Destinacionet

Email/faks në internet (SMTP), faks (opsional), kompjuter (SMB, FTP, WebDAV), lidhja me një larmi shërbimesh në renë kompjuterike

Libri i Adresave/Numrat e shpejtë

LDAP (Maks. 2000 të kërkueshme), Lokal (Maks. 1800 përfshirë 200 Thirrje të shpejta)

Formatët e skedarit

TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (kompakt), PDF/A-1b, PDF/XPS ku mund të kërkohet, Office Open XML (PowerPoint, Word)

Kompletet e Tiparit të Dërgimit Universal Opsional

KOMPLETI I TIPARIT TË DËRGIMIT UNIVERSAL TË PËRPARUAR-E1: Krijoni PDF të përvijuar (Ndjekje dhe butësi), Adobe Reader Extensions PDF.


KOMPLETI I TIPARIT TË DËRGIMIT UNIVERSAL ME SIGURI-D1: Dërgoni PDF të shifruar dhe shtoni firmën e pajisjes digitale te skedarët PDF/XPS.


KOMPLETI I FIRMËS DIGITALE TË PËRDORUESIT TË DËRGIMIT UNIVERSAL KIT-C1: Shtoni firmën digitale te përdoruesit te skedarët PDF/XPS.

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Opsional/Standard

Për opsional kërkohet SUPER G3 FAX BOARD-AR1

Shpejtësia e Modemit

Super G3 33.6 kbps (Deri në 3 sekonda për faqe¹)

Rezolucioni i faksit

Standard: 200 x 100 dpi


E mirë: 200 x 200 dpi


E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi


Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi

Kujtesa e FAX-it

Deri në 6000 faqe¹

Numrat e shpejtë

Maks. 200

Thirrjet në grup/Destinacionet

Maks. 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Karakteristika të tjera

Dërgimi i faksit në një numër tjetër, Përdorimi i dyfishtë, Faktsi i PC (vetëm tekst)

SPECIFIKIMET E PËRGJITHSHËM

Koha e ngrohjes

30 sekonda ose më pak nga ndezja


10 sek nga Ndezja (modaliteti Fillimi i Shpejtë)

Rikthimi nga modaliteti i fjetjes

10 sekonda ose më pak

Lloji i ndërfaqes

Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T


USB 2.0 Shpejtësi e lartë


2 x pritës USB (2.0), 1 x portë USB e dedikuar për lidhjen e portës së pajisjes USB


Duke lidhur portën opsionale USB DEVICE PORT-E4, një pritës shtesë USB (2.0) do të jetë i disponueshëm.

Protokollet e rrjetit

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB**/FTP)


Mbështetje për *IPv4/IPv6


**Printimi me SMB nuk mbështetet

Shpejtësia e procesorit

1,67 Ghz

Kujtesa

1,0 GB + 1,0 GB

Hard Disku

250GB(hapësira e përdorshme 215 GB)

Paneli i kontrollit

17.8 cm (7 inç) Panel LCD WVGA me Ngjyra me Prekje & Anim

Përmasat (Gj x Th x L)

Standard:


565 mm x 693 mm x 878 mm


Opsionale:


Me njësinë e furnizimit të kasetës AL1: 565 mm x 693 mm x 1126 mm


Me njësinë e piedestalit H1: 565 mm x 693 mm x 1126 mm

Hapësira e instalimit (Gj x Th)

978 mm x 1117 mm (Gj: kapaku i djathtë i hapur + sirtari me shumë përdorime i hapur, Th: sirtarët e kasetës të hapur)


1110 mm x 1117 mm (Gj: sirtari i elementit të brendshëm të përfundimit i zgjeruar + kapaku i djathtë i hapur + sirtari me shumë përdorime i hapur, Th: sirtarët e kasetës të hapur)


1655 mm x 1117 mm (Gj: sirtari i elementit të jashtëm të përfundimit i zgjeruar + kapaku i djathtë i hapur + sirtari me shumë përdorime i hapur, Th: sirtarët e kasetës të hapur)

Pesha

Rreth 71,2kg pa tonerin (afro 74,1 me tonerin), 87,3kg me njësinë e furnizimit të kasetës AL1

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30ºC (50 deri në 86ºF)


Lagështira: 20 deri në 80 % RH (pa kondensim)

Burimi i energjisë

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4.0Amp

Konsumi i energjisë

Maximumi: Përafër. 1,5 KW


Në Pritje: Rreth 53,4Wh


Modaliteti i fjetjes: Afro 0,8 W ose më pak¹


Koha pa ngarkesë që duhet për të kaluar te modaliteti i gjumit: minimumi 10 sek / e paracaktuar 60 sek


Fikja-shkëputja: 0,1W ose më pak (modaliteti normal) / 0,45W ose më pak (modaliteti i nisjes së shpejtë)


Koha e pushimit për të kaluar në modalitetin e fikjes-shkëputjes: paracaktimi 4 orë


Vlerësimi i Konsumit Tipik të Elektricitetit (TEC)²:


C3330i: 1,2kwh


C3325i: 0,9kwh


C3320i: 0,8kwh


Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Nivelet e zhurmës

Presioni i zërit¹


(të dhëna referencë, LpAm, pozicioni i spektatorit)


Aktiv:


49dB (C3330i)


49dB (C3325i)


48dB (C3320i)


Në pritje:


14dB (të gjitha modelet)

Menaxhimi i softuerit dhe printerit 1

MEAP: Një platformë JAVA e cila e integron pajisjen me një sërë zgjidhjesh softuerike të Canon dhe të palëve të treta.


MEAP Web: Lejon aplikacionet MFP të zhvillohen dhe të vendosen nëpërmjet shërbimeve në internet


Hyrje përmes Universal Login Manager: Hyrje dhe personalizim i lehtë si edhe gjurmim përdorimi sipas përdoruesit dhe kontrolli sipas funksionit.


mobile PRINT & SCAN: Softuer i thjeshtë iR-ADV pa server që mundëson printimin dhe skanimin në pajisje portativ dhe tabletë Android dhe iOS.


Printimi dhe skanimi celular nga Canon: aplikacione të thjeshta për printimin dhe skanimin celular për iPhone dhe iPad, ose për pajisjet Android.


Instaluesi i Pajisjes NetSpot: Softuer utiliteti që mundëson konfigurimin e cilësimeve të protokollit të rrjetit në pajisjet Canon të lidhura në një rrjet.

Menaxhimi i softuerit dhe printerit 2

iW Management Console për administrimin e centralizuar të pajisjes (Vëzhgimin e njoftimet për pjesët e konsumueshme e gabimet, libri i adresave, konfigurimi dhe azhornimi i firmuerit, shpërndarja e aplikacioneve të MEAP, regjistrimi i matësit, administrimi i drajvërit e burimeve);


Shërbimet e pajtueshme me Mirëmbajtjen elektronike përmes RDS të përfshirë (Lejon regjistrimin e matësit, administrimin automatik të pjesëve të konsumueshme dhe diagnostifikimin nga larg);


Sistemi i Dhënies së Përmbajtjes (Shpërndarja nga larg e firmuerit, opsionet iR dhe aplikacionet e MEAP);


Mjeti i konfigurimit të programit drejtues të Canon (i disponueshëm vetëm nëpërmjet shërbimit); ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI);


Remote Operators Software: Transmeton ekranin e përdoruesit të pajisjes në një PC, i cili lejon përdorimin në distancë të funksioneve të pajisjes nga një kompjter.

Karakteristikat e sigurisë

Standard:


Filtrimi i ardesave IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Moduli i platformës së besuar (TPM), printimi i siguruar, kyçi i fjalëkalimit të HDD, fshirja e të dhënave, kutia postare, ID-ja e departamentit, vërtetimi i përdoruesit, sistemi i menaxhimit të aksesit.


Opsionale:


Menaxheri universal i hyrjes¹, printimi i siguruar i shifruar, PDF e shifruar, shifrimi i HDD-së, nënshkrimet e përdoruesit dhe të pajisjes, filigranë të siguruar, kyçja e skanimit të dokumentit, heqja e HDD-së.


elementet e mëposhtme kërkojnë printimin e sigurt uniFLOW: My Print Anywhere, parandalimi i humbjes së të dhënave.

PJESËT E KONSUMUESHME

Shishe toneri

Toneri C-EXV 49 i zi/i kaltër/i purpurt/i verdhë (Rendimenti: i zi 36 000/ CMY 19 000 faqe¹)

SPECIFIKIMET PËR OPSIONE

Përfundues me kapje

ELEMENTI I BRENDSHËM I PËRFUNDIMIT G1 (elementi i brendshëm kompakt i përfundimit)


Numri i sirtarëve: 2


Kapaciteti i sirtarit 1: 500 fletë (A4/A5/A5R), 250 fletë (SRA3, A3, A4R) (80 gm2)


Kapaciteti i sirtarit 2: 100 fletë (A4/A5/A5R), 50 fletë (SRA3, A3, A4R) (80 gm2)


Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm


Vendi i kapëses: Këndor, i dyfishtë


Pozicioni i kapëses ekonomike: në kënd


Kapaciteti i kapëses automatike: A4: 50 fletë; A3/A4R: 30 fletë (80gm2)


Kapaciteti i kapëses manuale: 40 fletë (A3/A4/A4R, 80gm2)


Kapaciteti i kapëses ekonomike: 4 fletë (të gjitha madhësitë, 80gm2)


Pesha: Rreth 7,2 kg

Përfunduesi i Kapëseve 2

ELEMENTI I PËRFUNDIMIT I KAPËSES U1 (i jashtëm)


Numri i sirtarëve: 2


Sirtari A (I sipërm) Kapaciteti: A4/A5R 1000 fletë, A3/A4R 500 fletë


Sirtari B (I poshtëm) Kapaciteti: A4/A5R 1000 fletë, A3/A4R 500 fletë


Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm


Vendi i kapëses: Këndor, i dyfishtë


Kapaciteti i kapëses: A4: 50 fletë; A3/A4R: 30 fletë;


Përmasat (Gj x Th x L): 565 mm x 646 mm x 971 mm (Gj: 664 mm me sirtarin e zgjeruar)


Pesha: Rreth 40,5 kg

Përfunduesi i broshurave

ELEMENTI I PËRFUNDIMIT I BROSHURAVE U1 (i jashtëm)


Numri i sirtarëve: 2


Sirtari A (I sipërm) Kapaciteti: A4/A5R 1000 fletë, A3/A4R 500 fletë


Sirtari B (I poshtëm) Kapaciteti: A4/A5R 1000 fletë, A3/A4R 500 fletë


Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm


Pozicioni i kapëses: Qoshe, Dyshe, Qepje broshure


Kapaciteti i kapëses: A4: 50 fletë; A3/A4R: 30 fletë


Madhësia e letrës së broshurës së qepur: A3, A4R


Kapaciteti i kapëseve të qepjes së broshurave: 16 fletë (64 faqe, 64-81 gsm) x 10 broshura


Përmasat (Gj x Th x L): 674 mm x 646 mm x 971 mm (Gj: 773 mm me sirtarin e zgjeruar)


Pesha: Rreth 67,5 kg

Njësia e furnizimit të kasetës

Njësia e furnizimit të kasetës AL1:


Përshkrimi: Njësi opsionale e furnizimit të kasetës me kapacitet letre 2 x 550 fletë. Merr kapacitet letre në kasetë deri në 2300 fletë.


Përmasat (Gj x Th x L): referojuni përmasës së njësisë kryesore/hapësirës së instalimit


Pesha: Rreth 16,1 kg

Pajisjet shtesë së harduerit 1

PIEDESTAL I THJESHTË TIPI H1: i zëvendësuar për njësinë e furnizimit të kasetës, piedestali e ngre pajisjen, pa shtuar më tej kapacitetin e letrës.


SIRTARI I BRENDSHËM ME DY DREJTIME J1: shton një sirtar të dytë të brendshëm të daljes për të dhënë një kapacitet të kombinuar të prodhimit me 350 fletë (sirtari i sipërm 100 fletë / sirtari i poshtëm 250 fletë).

Pajisjet shtesë të harduerit 2

SIRTARI I KOPJIMIT J2: siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat bazë të daljes. Kapaciteti i prodhimit është 100 fletë (A4).


SIRTARI I PËRDORIMIT-A2: Siguron një sirtar shtesë për të mbajtur një tastierë të jashtme USB.


PORTA E PAJISJES USB E4: shton një pritës shtesë USB (2.0) te pajisja.


NJËSIA E STAMPIMIT-B1: Lejon që makina të printojë një stampë në anën e përparme të origjinalëve të skanuar dhe të dërguar.


MiCARD PLUS për ULM: një lexuesi i kartës nga afër për verifikimin e përdoruesit sipas kartës që mbështet shumë teknologji të kartave (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala and MiFare etj.).


UF MIFARE 10 CARD PACK: kartat e afërsisë MiFare për t'u përdorur me Micard PLUS për ULM me Menaxherin e hyrjes universale ose me uniFLOW.


UF HID 10 CARD PACK: kartat e afërsisë HID për t'u përdorur me Micard PLUS për ULM me Menaxherin e hyrjes universale ose me uniFLOW.

Pajisjet shtesë të kontrolluesit të printimit

KOMPLETI I PRINTIMIT TË KODIT TE SHIRITI-D1: Lejon printimin e kodit përmes teknologjisë jet caps.


PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1: shton mbështetjen e PCL për Andale Mono WT J (japonisht), Andale Mono WT K (koreanisht), Andale Mono WT S (kinezishte ew thjeshtuar) dhe Andale Mono WT T (kinezishte tradicionale).

Publikimi i dokumentit

iW DESKTOP: Softuer tërhiq-dhe-lësho i publikimit të printimit i cili kombinon lehtësisht dokumente nga burime të ndryshme, zbaton përfundimin për të krijuar dokumente me pamje profesionale dhe lidhet pa probleme me printerin. Përfshin aftësitë e krijimit, shënimit dhe ngjeshje së PDF për rrjedhë pune dixhitale si korrigjimi dhe autorizimi.

Pajisjet shtesë së sistemit

PROGRAMI KOMPJUTERIK I PËRDORIMIN E INTERNETIT-J1: Siguron përdorimin e faqeve në Internet dhe përmbajtjes tjetër të mbështetur në Internetin.


SUPER G3 FAX BOARD-AR1: Shton funksionalitetin e faksit.


PANELI I LINJËS 2 TË FAKSIT SUPER G3 AR1: Shton linjën e dytë të faksit.


KOMPLETI I FAKSIT NGA LARG-A1: Lejon që pajisja të dërgojë dhe marë faks nga një pajisje tjetër e lidhur me një bord të faksit.


PAKETA E NDËRFAQES SERIALE K2: Ndërfaqe seriale për zgjidhjet e rikuperimit të kostove.


COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1: Lejon lidhjen (CCVI I/F) ndërmjet terminalit të kontrollit të kopjimit të palës së tretë dhe sferës iR-ADV të Canon për përdorimin e rimarrjes së kostos.

Pajisjet shtesë së pajisjes së sigurisë

PAKETA E SHIFRIMIT TË TË DHËNAVE C6: Shifron të gjitha të dhënat e imazheve dhe parametrat e pajisjes para ruajtjes së tyre në njësinë e diskut të ngurtë të pajisjes.


PAKETA E LËVIZSHME HDD AK1: Lejon heqjen fizike të njësisë së diskut të ngurtë kur pajisja nuk monitorohet ose nuk është në punë për të mbrojtur të dhënat konfidenciale dhe për të siguruar një nivel më të lartë sigurie.

Pajisjet shtesë së sigurisë së dokumentit

KOMPLETI I KYÇJES SË SKANIMIT TË DOKUMENTIT-B1: Ky funksion rrit nivelet e sigurisë së dokumentit duke përfshirë kod të rregjistrimit dhe kyçjes brenda dokumenteve të kopjuar ose printuar për të kufizuar kopjimin, dërgimin dhe dërgimin me faks të pa-autorizuar.


SECURE WATERMARK-B1: Shkurajon dublikimin e dokumentave sensitive duke vendosur shenja të sigurisë që bëhen të dukshme kur kopjohen.


PROGRAMI KOMPJUTERIK I PRINTIMIT TE SHIFRUAR-D1: Shifron punën e printimit gjatë tranzitit te pajisja dhe kërkon një fjalëkalim te printeri përpara sesa dokumentet sensitive të mund të printohen.

Pajisjet shtesë së përdorueshmërisë

Standard:


PAKETA E SOFTUERIT TË OPERATORËVE NË LARGËSI B1:  Lejon përdorimin e ekranit të panelit të kontrollit të pajisjes nga kompjuterët në largësi.


Opsional


ADF ACCESS HANDLE-A1: I bashkëngjitet futësit të dokumentit, duke e bërë përdorimin më të lehtë për përdoruesit që janë ulur.


KOMPLETI I UDHËZIMIT ME ZË-F2: Zëri i rregjistruar siguron konfirmimin e cilësimeve kryesore të menusë së kopjimit, duke e bërë sistemin më të thjeshtë për t'u përdorur për njerëzit me pa-aftësi të shikimit.


KOMPLETI I PERDORIMIT ME ZE-C2: Lejon që përdoruesi të caktojë funksione të ndryshme në pajisje duke përdorur udhëzime me gojë dhe komente të dëgjueshme.

Opsione të tjera

FISHEK BOJE STAMPIMI C1


FISHEKU I KAPËSEVE D3: Fisheku i kapëseve për libra për ELEMENTIN E PËRFUNDIMIT TË BROSHURAVE U1.


KAPËSE J1: Kapëse të thjeshta për ELEMENTIN E PËRFUNDIMIT TË KLAPËSEVE U1, ELEMENTIN E PËRFUNDIMIT TË BROSHURAVE U1


KAPËSE P1: Kapëse të thjeshta për ELEMENTIN E BRENDSHËM TË PËRFUNDIMIT G1

Klauzola

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Shënimet e fundfaqes

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ Modaliteti i fjetjes 1 vat mund të mos jetë i mundshëm në të gjitha rrethanat. Disa konfigurime dhe opsione të rrjetit mund të parandalojnë që pajisja të hyjë në modalitetin e gjumit të thellë. Ju lutemi referojuni manualit të përdoruesit për më shumë informacion


² Vlerësimi i Konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

¹ Zhurma e deklaruar në përputhje me ISO 7779

¹ Softuerë falas të disponueshëm nga qendra e shkarkimit të softuerëve (http://software.canon-europe.com/). Për shërbimet e konfigurimit dhe të instalimit ju lutem kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për informacione të mëtejshme.

¹ Bazuar në mbulimin 5%

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ Modaliteti i fjetjes 1 vat mund të mos jetë i mundshëm në të gjitha rrethanat. Disa konfigurime dhe opsione të rrjetit mund të parandalojnë që pajisja të hyjë në modalitetin e gjumit të thellë. Ju lutemi referojuni manualit të përdoruesit për më shumë informacion


² Vlerësimi i Konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

¹ Zhurma e deklaruar në përputhje me ISO 7779

¹ Softuerë falas të disponueshëm nga qendra e shkarkimit të softuerëve (http://software.canon-europe.com/). Për shërbimet e konfigurimit dhe të instalimit ju lutem kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për informacione të mëtejshme.

¹ Bazuar në mbulimin 5%