Canon imageRUNNER ADVANCE C2220L Specifikimet

SPECIFIKIMET THEMELORE

Lloji i makinës

Shumëfunksional lazer me ngjyra (Lexuesi/Printeri të ndarë)

Funksionet thelbësore të disponueshëm

iR-ADV C2220L: Printim, Kopjim*, Skanim* dhe PCL Opsionale, Dërgim dhe Faks


iR-ADV C2220i/2225i/2230i: Printim, Kopjim*, Skanim*, Dërgim* dhe Faks Opsional


* Kërkon NJËSINË E LEXIMIT TË IMAZHIT ME NGJYRA-G1 ose NJËSINË E LEXUESIT TË IMAZHIT ME NGJYRA-G2. Versioni i printerit kërkon MBULESËN E PRINTERIT-D2.

SPECIFIKIMET E PRINTERIT

Shpejtësia e printimit (BZ/NGJ)

iR-ADV C2220L: 20 fnm (A4), 15 fnm (A3), 20 fnm (A4R), 20 fnm (A5R)


iR-ADV C2220i: 20 fnm (A4), 15 fnm (A3), 20 fnm (A4R), 20 fnm (A5R)


iR-ADV C2225i: 25 fnm (A4), 15 fnm (A3), 20 fnm (A4R), 25 fnm (A5R)


iR-ADV C2230i: 30 fnm (A4), 15 fnm (A3), 20 fnm (A4R), 30 fnm (A5R)

Metoda e printimit

Printim me rreze lazer me ngjyra

Rezolucioni i printimit

1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Printimi nga të dyja anët

Automatik (Standard)

Printim nga mediat e kujtesës

Mediat e kujdesës të përdorshme: USB memory key, Karta të kujtesës (SD, Compact Flash dhe Memory Stick përmes LEXUESIT/SHKRUESIT MULTIMEDIA-A2 opsional)


Llojet e skedarëve të përdorshëm për printim të drejtpërdrejtë: JPEG, TIFF, PDF*, XPS* (* iR-ADV C2220i/2225i/2230i kërkon KOMPLETIN E PRINTERIT-AT1 PS për PDF ose KOMPLETIN E PRINTIMIT TE DREJTPËRDREJTË (për PDF/XPS)-H1 për PDF/XPS. Printimi i drejtpërdrejtë XPS nga mediat e heqshme nuk është i disponueshëm. Printimi i drejtpërdrejtë PDF/XPS nuk është i disponueshëm në iR-ADV C2220L.)

Ndihmë për printimin e lëvizshëm dhe në re

Një sferë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.

Futja e letrës (Standarde)

Kaseta e letrës 1: 520 fletë (80 gsm); Kaseta e letrës 2: 550 fletë (80 gsm); sirtari me shumë qëllime me 100 fletë

Futja e Letrës (Opsion)

2 kaseta x 550 fletë (80 gsm) (NJËSIA E FURNIZIMIT TË KASETËS-AF1)

Kapaciteti maksimal i futjes së letrës

2270 fletë (80 gsm)

Kapaciteti i daljes së letrës

Pa Përfundues: 250 fletë (80 gsm)


Me Përfunduesin e Brendshëm: 750 fletë (me 1 sirtar); Kur është instaluar sirtari i dytë: 100 fletë (sirtari i sipërm) + 350 fletë (sirtari i poshtëm) (80 gsm)


Me Përfunduesin e Jashtëm: 3000 fletë (sirtari i sipërm: 1300 fletë, sirtari i poshtëm: 1700 fletë) (80 gsm)

Kapacitetet e përfundimit

Standard: Ngjit, Grup


Me njësitë opsionale të përfundimit: Ngjit, Grup, Zhvendos, Kapëse, Qepje me mbështjellje

Llojet e mediave të përdorshme

Kasetat:


E hollë, E zakonshme, E ricikluar, Me ngjyra, E rëndë, E shpuar paraprakisht, E lidhur, Zarfa*


(*Ndihma për zarfin vetëm përmes kasetës 2. Kërkon BASHKËNGJITJEN E FUTJES SË ZARFIT-D1 opsionale.)


Sirtari shumëfunksional:


E hollë, E zakonshme, E ricikluar, Me ngjyra, E rëndë, E shpuar paraprakisht, E lidhur, Transparente, Etiketë, Zarfa

Madhësitë e mediave të përdorshme

Kaseta e letrës 1: A4, A3, B5


Kasetat e letrës 2, 3 dhe 4: A4, A4R, A3, A5R, B5, Madhësia e lirë: 139,7 mm x 182 mm deri në 304,8 mm x 457,2 mm


Zarfat*: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL


(*Ndihma për zarfin vetëm përmes kasetës 2. Kërkon BASHKËNGJITJEN E FUTJES SË ZARFIT-D1 opsionale.)


Sirtari me shumë qëllime: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5, Madhësia e lirë: 99 mm x 140 mm deri në 320 mm x 457 mm


Zarfa: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

Peshat e mediave të përdorshme

Kaseta e letrës 1: 64 deri në 120 gsm


Kaseta e letrës 2, 3 dhe 4: 64 deri në 163 gsm


Sirtari me shumë qëllime: 64 deri në 220 gsm


Nga të dyja anët: 64 deri në 120 gsm

Gjuha/gjuhët e përshkrimit të faqes

UFRII (Standard në të gjitha modelet)


PCL5e/6 (Standart për iR-ADV C2220i/2225i/2230i, opsional për iR-ADV C2220L me KOMPLETIN E PRINTERIT-AT1 PCL)


Adobe PostScript Niveli 3 (Opsional për iR-ADV C2220i/2225i/2230i me KOMPLETIN E PRINTERIT-AT1 PC, jo i disponueshëm për iR-ADV C2220L)

Gërmat

Gërmat PCL: 93 romake, 10 Bitmap, 2 gërma OCR;


Gërmat PS: 136 gërma romake

Pajtueshmëria me sistemin e përdorimit

UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.4.9 ose më i ri)


PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8


PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.4.9 ose më i ri)


PPD: MAC OS 9,1 ose më i ri, MAC OS X (10.2.8 ose më i ri), Windows Server 2003/Server 2008/XP/Vista/Windows 7/Windows 8


Ju lutemi referojuni http://software.canon-europe.com për disponueshmërinë e zgjidhjeve të printimit për sistemet dhe mjediset e tjerë të përdorimit, përfshirë AS/400, UNIX, Linux dhe Citrix. Disa nga këto zgjidhje janë me pagesë.


Llojet e pajisjeve SAP janë të disponueshëm përmes Tregut SAP.

SPECIFIKIMET E KOPJIMIT

Shpejtësia e kopjimit

Ju lutemi referojuni shpejtësive të përmendura të printimit

Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)

Rreth 5,9/8,9 sek ose më pak (BZ/NGJ)

Rezolucioni i kopjimit

Leximi: 600 dpi x 600 dpi


Printimi: 1200 dpi x 1200 dpi për shenja/rreshta, 600 dpi x 600 dpi për grafikë/imazhe

Kopjim i shumëfishtë

Deri në Up to 999 kopje

Zvogëlimi/Zmadhimi

Zmadhimi: 25-400 % me rritje 1 %


Raporti i fiksuar i zmadhimit: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Opsional/Standard

NJËSIA E LEXIMIT TË IMAZHIT ME NGJYRA-G1 siguron: Njësinë e skanimit me shtrat të sheshtë me ngjyra dhe një futës automatik të dokumenteve nga të dyja anët me 50 fletë (DADF).


NJËSIA E LEXIMIT TË IMAZHIT ME NGJYRA-G2 siguron: Njësine e skanimit me shtrat të sheshtë dhe mbulesën e platenit.

Madhësia/madhësitë e mediave të përdorshme

NJËSIA E LEXIMIT TË IMAZHIT ME NGJYRA-G1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6; Madhësitë e lira (W x L): Min. 128 mm x 148 mm, Maks. 297 mm x 432 mm

Pesha/peshat e mediave të përdorshme

NJËSIA E LEXUESIT TË IMAZHIT ME NGJYRA-G1: Skanimi nga njëra anë: 42 deri në 128 gsm/64 deri në 128 gsm (BZ/NGJ); Skanimi nga të dyja anët: 50 deri në 128 gsm/64 deri në 128 gsm (BZ/NGJ);

Rezolucioni i skanimit

100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Skanimi nga të dyja anët

2-anësh në 2-anësh (automatik)

SHPEJTËSI E SKANIMIT

Scan speed (A4, 300 dpi)

NJËSIA E LEXIMIT TË IMAZHIT ME NGJYRA-G1:


Nga njëra anë: 51/51 inm (BZ/NGJ); Nga të dyja anët: 19,6/19,6 ipm (BZ/NGJ)

Metodat e skanimit

Shtyrja e skanimt: Funksionueshmëria e dërgimit standarte për iR-ADV C2220i/2225i/2230i, opsionale për iR-ADV C2220L*. (*Kërkon KOMPLETIN E DËRGIMIT UNIVERSAL ME NGJYRA-R1 opsional


Tërheqja e skanimit: TWAIN/WIA tërheqja e skanimit e disponueshme në të gjithë modelët.


Skanim në USB Memory Key


Skanim në pajisje të lëvizshme, pajisje të lidhura me internetin dhe pajisje që mbështeten në re: Një sferë zgjidhjesh është në dispozicion për të siguruar skanim në pajisje të lëvizshme, pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

TWAIN për Drajvërit TWAIN të Rrjetit (Rrjeti me Ngjyra ScanGear): Sistemet e përdorimit të përdorshme: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32 bit, 64 bit në rregjim përshtatje)*


WIA për Drajvërit WIA të Rrjetit: Sistemet e përdorimit të përdorshme: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32 bit, 64 bit)*


*Drajvërit janë të disponueshëm përmes http://software.canon-europe.com/.

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Opsional/Standard

Standrt për iR-ADV C2220i/2225i/2230i (me NJESINË E LEXIMIT TË IMAZHIT ME NGJYRA-G2 ose NJESINË E LEXIMIT TË IMAZHIT ME NGJYRA-G1), opsional për iR-ADV C2220L (Kërkon NJESINË E LEXIMIT TE IMAZHIT ME NGJYRA-G2 ose NJESINË E LEXIMIT TË IMAZHIT ME NGJYRA-G1 dhe KOMPLETIN E DËRGIMIT UNIVERSAL ME NGJYRA-R1)

Rezolucioni i dërgimit

100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Destinacionet

E-Mail/FAKS interneti (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV.

Libri i Adresave/Numrat e shpejtë

LDAP (1000) / Lokal (Maks. 500)

Formatët e skedarit

TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS me ngjeshje të lartë, PDF/A-1b, PDF/XPS i kërkueshëm, Office Open XML (PowerPoint)

Kompletet e Tiparit të Dërgimit Universal Opsional

KOMPLETI I TIPARIT TË DËRGIMIT UNIVERSAL TË PËRPARUAR-E1: Krijoni PDF të përvijuar (Ndjekje dhe butësi), Adobe Reader Extensions PDF.


KOMPLETI I TIPARIT TË DËRGIMIT UNIVERSAL ME SIGURI-D1: Dërgoni PDF të shifruar dhe shtoni firmën e pajisjes digitale te skedarët PDF/XPS.


KOMPLETI I FIRMËS DIGITALE TË PËRDORUESIT TË DËRGIMIT UNIVERSAL KIT-C1: Shtoni firmën digitale te përdoruesit te skedarët PDF/XPS.

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Opsional/Standard

Opsional në të gjitha modelet (kërkon BORDIN E FAKSIT-AH2 SUPER G3)

Shpejtësia e Modemit

Super G3 33,6 kbps (Deri në 3 sek/faqe)¹

Rezolucioni i faksit

Standard: 200 x 100 dpi


E mirë: 200 x 200 dpi


E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi


Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi

Kujtesa e FAX-it

Deri në 6000 faqe¹

Numrat e shpejtë

Maks. 200

Thirrjet në grup/Destinacionet

Maks. 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa nga libri i adresave plus 256 destinacione të reja

Kopje rezervë e kujtesës

3 orë

Karakteristika të tjera

Dërgimi i faksit në një numër tjetër, Përdorimi i dyfishtë, Faktsi i PC (vetëm tekst)

SPECIFIKIMET E PERGJITHSHME

Koha e ngrohjes

Rreth 34 sek nga ndezja (modaliteti normal), 10 sek nga ndezja (modaliteti fillimi i shpejtë)

Rikthimi nga modaliteti i fjetjes

10 sek

Lloji i ndërfaqes

USB 2,0 Shpejtësi e lartë, Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB Host (2,0), Opsional 2 x USB Host (2,0) (I disponueshëm me PORTEN E PAJISJES USB E2)

Protokollet e rrjetit

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk


Mbështetje për *IPv4/IPv6

Shpejtësia e procesorit

1,67 Ghz

Kujtesa

4 GB Flash + 2 GB Kujtesa

Njësia e diskut të ngurtë

Hard Disk Drive Standard 160 GB (hapësira e përdorshme 80 GB) (vetëm iR-ADV C2220i/2225i/2230i)

Paneli i kontrollit

Panel me prekje me ngjyra TFT WVGA LCD17,8 cm (7 inç)

Përmasat (Gj x Th x L)

565 mm x 650 mm x 1117 mm (iR-ADV C2220L me NJËSINË E FURNIZIMIT TË KASETËS-AF1 dhe NJËSINË E LEXIMIT TË IMAZHIT ME NGJYRA-G1)


565 mm x 680 mm x 1117 mm (iR-ADV C2220i/2225i/2230i me NJËSINË E FURNIZIMIT TË KASETËS-AF1 dhe NJËSINË E LEXIMIT TË IMAZHIT ME NGJYRA-G1)

Hapësira e instalimit (Gj x Th)

846 mm x 1109 mm (iR-ADV C2220L + Sirtari me shumë qëllime + Sirtarët e kasetës të hapur)


846 mm x 1139 mm (iR-ADV C2220i/2225i/2230i + Sirtari me shumë përdorime + Sirtarët e kasetës të hapur)

Pesha

Rreth 120 kg (me NJESINE E FURNIZIMIT TE KASETES-AF1 dhe NJËSINË E LEXIMIT TË IMAZHIT ME NGJYRA-G1), 113,9 kg (me NJËSINË E FURNIZIMIT TË KASETËS-AF1 dhe NJËSINË E LEXIMIT TË IMAZHIT ME NGJYRA-G2)

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30ºC (50 deri në 86ºF)


Lagështira: 20 deri në 80 % RH (pa kondensim)

Burimi i Energjisë

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 Amp

Konsumi i energjisë

Maximumi: Përafër. 1,5 KW


Në Pritje: Rreth 75 W


Modaliteti i kursimit të energjisë: Përafër. 60 W


Modaliteti i fjetjes: Rreth 0,8 W ose më pak¹


Vlerësimi i Konsumit Tipik të Elektricitetit (TEC)²:


1,43 kwh (iR-ADV C2230i), 1,15 kwh (iR-ADV C2225i), 0,94 kwh (iR-ADV C2220i/L)


Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Nivelet e zhurmës (BZ/NGJ)

Presioni i zërit¹


Aktiv: 47/48 dB (iR-ADV C2220i/L), 48/49 dB (iR-ADV C2225i), 48/49 dB (iR-ADV C2230i)


Në pritje: 25 dB

Adminstrimi i printerit dhe programet

iW Management Console për administrimin e centralizuar të pajisjes (Vëzhgimin e njoftimet për pjesët e konsumueshme e gabimet, libri i adresave, konfigurimi dhe azhornimi i firmuerit, shpërndarja e aplikacioneve të MEAP, regjistrimi i matësit, administrimi i drajvërit e burimeve);


Shërbimet e pajtueshme me Mirëmbajtjen elektronike përmes RDS të përfshirë (Lejon regjistrimin e matësit, administrimin automatik të pjesëve të konsumueshme dhe diagnostifikimin nga larg);


Sistemi i Dhënies së Përmbajtjes (Shpërndarja nga larg e firmuerit, opsionet iR dhe aplikacionet e MEAP);


Vegla e Konfigurimit të Drajvërit të Canon; Ndërfaqja e Përdoruesit nga Larg (RUI); ScanGear e Rrjetit; Instaluesi i Pajisjes NetSpot;


MEAP (Platforma e Integruar Shumëfunksionale e Aplikacioneve); MEAP Internet

Karakteristikat e sigurisë

Standard:


Filtrimi i Adresës së IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802,1X, Moduli i Platformës së Besueshme (TPM), Printimi i Sigurtë, Kyçja e Fjalëkalimit HDD, Fshirja e të dhënave, Administratori i Futjes Universale, ID i Departamentit, SSO-H, Kutia postare, Sistemi i Administrimit të Përdorimit.


Opsionale:


Printimi i Sigurtë i Shifruar, PDF e Shifruar, Shifrimi i HDD, Firmat e Përdoruesit dhe të Pajisjes, Shenjat e Sigurisë, Kyçja e Skanimit të Dokumentit, Heqja e HDD, MailboxLite.


Elementët e mëposhtëm kërkojnë uniFLOW: Printimi i sigurtë Printimi Im Kudo, Parandalimi i Humbjes së të Dhënave.

PJESËT E KONSUMUESHME

Kutia/kutitë e bojës

TONERI C-EXV 34 BK/CY/MG/YL (rezultati 23000/19000/19000/19000 faqe)¹

PËRFUNDUESI I KAPËSEVE/BROSHURAVE 2

Staple Finisher 1

PERFUNDUESI I BRENDSHEM-F1 (përfunduesi i brendshëm kompakt)


Numri i sirtarëve: 1 (sirtar shtesë i disponueshëm si opsion)


Kapaciteti i Sirtarit Standart: 750 fletë (A4/A5/A5R), 500 fletë (SRA3, A3, A4R) (80 gsm)


Kapaciteti me sirtarin opsional: Sirtari i sipërm: 100 fletë (të gjitha madhësitë), sirtari i poshtëm: 350 fletë


Pesha e letrës: 60 deri në 220 gsm


Vendi i kapëses: Kënd, dyfish


Kapaciteti i kapëses: A4: 50 fletë; A3/A4R: 30 fletë


Dimensionet (Gj x Th x L): 590 mm x 550 mm x 260 mm


Pesha: Rreth 12,5 kg, me sirtarin shtesë: 14 kg

Staple Finisher 2

PERFUNDUESI I KAPËSEVE-M1 (I jashtëm) (Kërkon NJËSINË E KALIMIT MBROJTES-K1)


Numri i sirtarëve: 2


Sirtari A (I sipërm) Kapaciteti: A4/A5R 1300 fletë, A3/A4R 650 fletë


Sirtari B (I poshtëm) Kapaciteti: A4/A5R 1700 fletë, A3/A4R 650 fletë


Pesha e letrës: 60 deri në 220 gsm


Vendi i kapëses: Kënd, dyfish


Kapaciteti i kapëses: A4: 50 fletë; A3/A4R: 30 fletë;


Dimensionet (Gj x Th x L): 559 mm x 647 mm x 1097 mm (kur sirtari i tërheqjes nuk është i tërhequr)


Pesha: Rreth 46 kg

Booklet Finisher

PERFUNDUESI I BROSHURAVE (I jashtëm) (Kërkon NJËSINË E KALIMIT MBROJTES-K1)


Numri i sirtarëve: 2


Sirtari A (I sipërm) Kapaciteti: A4/A5R 1300 fletë, A3/A4R 650 fletë


Sirtari B (I poshtëm) Kapaciteti: A4/A5R 1700 fletë, A3/A4R 650 fletë


Pesha e letrës: 60 deri në 220 gsm


Pozicioni i kapëses: Qoshe, Dyshe, Qepje broshure


Kapaciteti i kapëses: A4: 50 fletë; A3/A4R: 30 fletë


Madhësia e letrës së broshurës së qepur: A3, A4R


Kapaciteti i kapëseve të qepjes së broshurave: 16 fletë (64 faqe, 64-81 gsm) x 10 broshura


Dimensionet (Gj x Th x L): 671 mm x 656 mm x 1097 mm (kur sirtari i tërheqjes nuk është i tërhequr)


Pesha: Rreth 75 kg

SHPUES PROFESIONAL

Cassette Feeding Unit

NJËSIA E FURNIZIMIT TË KASETËS-AF1:


Shton dy kaseta të letrave, me ngarkim nga përpara, të rregullueshme nga përdoruesi, me 500 fletë në furnizimin standart me letër.

OPSIONE SHTESE

Hardware accessories 1

BAZË E SHESHTE iR-ADV C2000: E zëvendësuar për njësinë e furnizimit të kasetës, baza e ngre pajisjen, pa shtuar më tej kapacitetin e letrës.


SIRTARI I BRENDSHËM ME DY DREJTIME-F1: Shton një sirtar të dytë të brendshëm të futjes për të dhënë një kapacitet të kombinuar të prodhimit me 350 fletë (sirtari i sipërm 100 fletë / sirtari i poshtëm 250 fletë).


NJËSIA ME 3 DREJTIME-C1: Një opsion për iR-ADV C2220L, përmirëson rendimentin e printimit nga të dyja anët me 100 %.

Hardware accessories 2

SIRTARI I KOPJIMIT-J1: Siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat thelbësore të prodhimit. Kapaciteti i prodhimit është 100 fletë (A4).


SIRTARI I PËRDORIMIT-A2: Siguron një sirtar shtesë për të mbajtur një tastierë të jashtme USB.


NJËSIA E STAMPIMIT-B1: Lejon që makina të printojë një stampë në anën e përparme të origjinalëve të skanuar dhe të dërguar.


MiCARD PLUS PROXIMITY CARD READER: Një lexuesi i kartës nga afër për autentifikimin e përdoruesit mbështetur te karta, duke lejuar përdorimin e teknologjive të shumta të kartave (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala dhe MiFare, etj.).

Pajisjet shtesë të kontrolluesit të printimit

KOMPLETI I PRINTIMIT TË KODIT TE SHIRITI-D1: Lejon printimin e kodit përmes teknologjisë jet caps.

Botimi i dokumentit

TRYEZA IW: Program kompjuterik i fuqishëm i printimit për botim që kombinon lehtësisht dokumenta nga burime të ndryshme, zbaton përfundimin për të krijuar dokumente me pamje profesionale dhe lidhet pa probleme me printerin. Përfshin aftësitë e krijimit, shënimit dhe ngjeshje së PDF për rrjedhë pune dixhitale si korrigjimi dhe autorizimi.

OPSIONET 2 TË KONTROLLUESIT TË MBËSHTETUR NË EFI-FIERY

Pajisjet shtesë të sistemit

PROGRAMI KOMPJUTERIK I PËRDORIMIN E INTERNETIT-H1: Siguron përdorimin e faqeve në Internet dhe përmbajtjes tjetër të mbështetur në Internetin.


BORDI I FAKSTI SUPER G3 LINJA E 2-TE AH2: Shton linjën e dytë të faksit.


KOMPLETI I FAKSIT NGA LARG-A1: Lejon që pajisja të dërgojë dhe marë faks nga një pajisje tjetër e lidhur me një bord të faksit.


PORTA E PAJISJES USB-E2: Shton dy porta shtesë USB për t'u përdorur me uniFLOW ose lexues të kartave të palës së 3-të ose Lexuesin/shkruesin multimedial A2 për ndihmë shtesë të mediave.


KOMPLETI I NDERFAQES SERIALE K1: Ndërfaqe seriale për Zgjidhjet e rimarrjes së kostos.


COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1: Lejon lidhjen (CCVI I/F) ndërmjet terminalit të kontrollit të kopjimit të palës së tretë dhe sferës iR-ADV të Canon për përdorimin e rimarrjes së kostos.

Pajisjet shtesë së pajisjes së sigurisë

KOMPLETI SHIFRIMIT TË TË DHËNAVE TE HDD-C3: Shifron të gjitha të dhënat e imazheve dhe cilësimet e pajisjes përpara ruajtjes së tyre në hard drive të pajisjes.


KOMPLETI I HDD TË HEQSHËM-AE1: Lejon heqjen fizike të Hard Disk Drive kur pajisja është pa mbikqyrje ose jo në përdorim për të mbrojtur të dhëna konfidenciale dhe për të ofruar një nivel më të lartë sigurie.

Document security

KOMPLETI I KYÇJES SË SKANIMIT TË DOKUMENTIT-B1: Ky funksion rrit nivelet e sigurisë së dokumentit duke përfshirë kod të rregjistrimit dhe kyçjes brenda dokumenteve të kopjuar ose printuar për të kufizuar kopjimin, dërgimin dhe dërgimin me faks të pa-autorizuar.


SECURE WATERMARK-B1: Shkurajon dublikimin e dokumentave sensitive duke vendosur shenja të sigurisë që bëhen të dukshme kur kopjohen.


PROGRAMI KOMPJUTERIK I PRINTIMIT TE SHIFRUAR-D1: Shifron punën e printimit gjatë tranzitit te pajisja dhe kërkon një fjalëkalim te printeri përpara sesa dokumentet sensitive të mund të printohen.

PAJISJET SHTESË TË SIGURISË SË DOKUMENTIT

Pajisjet shtesë të përdorueshmërisë

ADF ACCESS HANDLE-A1: I bashkëngjitet futësit të dokumentit, duke e bërë përdorimin më të lehtë për përdoruesit që janë ulur.


PROGRAMI KOMPJUTERIK I PËRDORUESVE NGA LARG B1: Lejon përdorimin e ekraneve të panelit të kontrollit të pajisjes nga kompjuterë nga larg.


KOMPLETI I UDHËZIMIT ME ZË-F2: Zëri i rregjistruar siguron konfirmimin e cilësimeve kryesore të menusë së kopjimit, duke e bërë sistemin më të thjeshtë për t'u përdorur për njerëzit me pa-aftësi të shikimit.


KOMPLETI I PERDORIMIT ME ZE-C2: Lejon që përdoruesi të caktojë funksione të ndryshme në pajisje duke përdorur udhëzime me gojë dhe komente të dëgjueshme.

Opsione të tjera

FISHEK BOJE STAMPIMI C1


FISHEKU I KAPËSEVE-D3: Fisheku i kapëseve për mbështjellje për PËRFUNDUESIN E BROSHURAVEBOOKLET FINISHER-M1.


KAPESE-J1: Kapëse të thjeshta për Përfunduesin e Brendshëm-F1, PËRFUNDUESIN E KAPËSEVE-M1, PËRFUNDUESIN E BROSHURAVE-M1

Mohimi i përgjegjësisë

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Shënimi në fund të faqes

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ Modaliteti i fjetjes 1 vat mund të mos jetë i mundshëm në të gjitha rrethanat. Disa konfigurime dhe opsione të rrjetit mund të parandalojnë që pajisja të hyjë në modalitetin e gjumit të thellë. Ju lutemi referojuni manualit të përdoruesit për më shumë informacion


² Vlerësimi i Konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

¹ Mbështetur në mbulimin 6%

¹ Zhurma e deklaruar në përputhje me ISO 7779

¹ Modaliteti i fjetjes 1 vat mund të mos jetë i mundshëm në të gjitha rrethanat. Disa konfigurime dhe opsione të rrjetit mund të parandalojnë që pajisja të hyjë në modalitetin e gjumit të thellë. Ju lutemi referojuni manualit të përdoruesit për më shumë informacion


² Vlerësimi i Konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

¹ Zhurma e deklaruar në përputhje me ISO 7779

¹ Mbështetur në mbulimin 6%

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ Modaliteti i fjetjes 1 vat mund të mos jetë i mundshëm në të gjitha rrethanat. Disa konfigurime dhe opsione të rrjetit mund të parandalojnë që pajisja të hyjë në modalitetin e gjumit të thellë. Ju lutemi referojuni manualit të përdoruesit për më shumë informacion


² Vlerësimi i Konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

¹ Mbështetur në mbulimin 6%

¹ Zhurma e deklaruar në përputhje me ISO 7779

¹ Modaliteti i fjetjes 1 vat mund të mos jetë i mundshëm në të gjitha rrethanat. Disa konfigurime dhe opsione të rrjetit mund të parandalojnë që pajisja të hyjë në modalitetin e gjumit të thellë. Ju lutemi referojuni manualit të përdoruesit për më shumë informacion


² Vlerësimi i Konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

¹ Zhurma e deklaruar në përputhje me ISO 7779

¹ Mbështetur në mbulimin 6%