Canon imageRUNNER ADVANCE 500i Specifikimet

SPECIFIKIMET THEMELORE

Lloji i Makinerisë

Monokrom A4 Lazer Multifunksional (Lexues/Printer standard)

Funksionet thelbësore të disponueshëm

Printim, Kopjim, Skanim, Dërgim dhe Faks opsional

SPECIFIKIMET E PRINTERIT

Print speed (BW)

iR-ADV 500i: Deri në 50 ppm (A4 në një anë), 25ppm (A5 në një anë), 49ppm (A4 në dy anë), 22ppm (A5 në dy anë)


iR-ADV 400i: Deri në 40 ppm (A4 në një anë), 25ppm (A5 në një anë), 39ppm (A4 në dy anë), 22ppm (A5 në dy anë)

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT (BZ/NGJ)

Metoda e printimit

Printim monokrom me rreze laser

Rezolucioni i printimit

1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Printimi nga të dyja anët

Automatik (Standard)

Printim nga mediat e kujtesës

Printim direkt i disponueshëm nga memoria USB, Remote UI dhe Akes Uebi*


Llojet e suportuar të skedarëve: JPEG, TIFF, PDF, XPS**


(* Nuk mbështetet printimi XPS nga faqet e internetit)


(** XPS kërkon DIRECT PRINT KIT(për PDF/XPS) -H1)

Ndihmë për printimin e lëvizshëm dhe në re

Një sferë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.

Futja e letrës (Standarde)

1 kasetë x 550--fletë(80 gsm), sirtar multifunksional 100-fletë(80 gsm)

Paper input (Option)

Deri në 3 kaseta x 550-fletë (80 gsm) (Modul Kasete-AA1)

Kapaciteti maksimal i futjes së letrës

2300 fletë (80 gsm)

Kapaciteti i daljes së letrës

Pa Përfundues: 250 fletë (80 gsm)


Me Përfundues Kapësesh: 500 fletë pa i ndarë (80gsm), 20 grupe me ndarje

Kapacitetet e përfundimit

Standard: Grup


Përfundues Opsional Kapësesh: Sistemim, Grupim, Ndarje


Letër e hollë, Letër e zakonshme, Letër e ricikluar, Letër me ngjyra, Letër e rëndë, Letër e shtypur me vrima paraprakisht, Letër e lidhur, Transparente, Etiketë, Letër me logo, Letër e lidhur, Zarf

Llojet e mediave të përdorshme

Kaseta/t:


Letër e zakonshme, Letër e ricikluar, Letër me ngjyra, Letër e rëndë, Letër me shpim paraprak, Zarf*


*Zarfi i përdorshëm vetëm përmes sirtarit 2. Kërkon Kasetën-E1 të Zarfit E1 opsionale


Sirtari shumëfunksional:


Letër e zakonshme, Letër me ngjyra, Letër e rëndë, Letër me shpim paraprak, Letër e lidhur, Transparencë, Etiketa, Zarfe (No. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Madhësitë e mediave të përdorshme

Sirtari i Letrës 1, 3 dhe 4:


Madhësia standarde: A4, A5, B5, Ligjore, Letër, Ekzekutive, STMT


Sirtari i Letrës 2:


Përmasë standarde: A4, A5, B5, Ligjore, Letër, Ekzekutive, Deklaratë, Zarfa* (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)


*Kërkon Kasetën-E1 të Zarfit opsionale


Sirtari shumëfunksional:


Përmasa standarde: A4, A5, B5, Ligjore, Letër, Ekzekutive, STMT, Përmasë e lirë (99 mm deri në 216 mm × 140 mm deri në 356 mm), Zarfa (Nr.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5,

Peshat e mediave të përdorshme

Kaseta/kasetat: 64 deri në 105 g/m²


Sirtari me shumë qëllime: 64 deri në 128 g/m²


Dupleks: 64 deri në 105g/m²

Gjuha/gjuhët e përshkrimit të faqes

UFRII , PCL5e/6, Adobe PostScript Level 3 (Standard në të gjitha modelet)

Gërmat

Fonte PCL: 93 Romake, 10 Bitmap, 2 fonte OCR,


Gërmat PS: 136 gërma romake

Pajtueshmëria me sistemin e përdorimit

UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008R2/Windows 8/Server 2012, MAC OS X (10.5.8 ose më i ri)


PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012


PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012, MAC OS X (10.5.8 ose më i ri)


PPD: MAC OS 9.1 or later, MAC OS X (10.3.9 or later), Windows 2000/Windows XP/Windosw Vista/Windows 7/Windows 8


Ju lutemi referojuni http://software.canon-europe.com për disponueshmërinë e zgjidhjeve të printimit për sistemet dhe mjediset e tjerë të përdorimit, përfshirë AS/400, UNIX, Linux dhe Citrix. Disa nga këto zgjidhje janë me pagesë.


Llojet e pajisjeve SAP janë të disponueshëm përmes Tregut SAP.

SPECIFIKIMET E KOPJIMIT

Shpejtësia e kopjimit

iR-ADV 500i: Deri në 50 fnm (A4)


iR-ADV 400i: Deri në 40 fnm (A4)

Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)

Rreth 5,0 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit

Leximi: 600 dpi x 600 dpi


Printimi: 1200 dpi x 1200 dpi për shenja/rreshta, 600 dpi x 600 dpi për grafikë/imazhe

Kopjim i shumëfishtë

Deri në Up to 999 kopje

Zvogëlimi/Zmadhimi

Zmadhimi: 25-400 % me rritje 1 %


Raporti i fiksuar i zmadhimit: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Opsional/Standard

Standard në të gjithë modelet

Supported media size/s

A4, A5, B5, Përmasa të lira (Gje x Gja): Min. 140 mm x 140 mm, Maks. 356 mm x 216 mm

MADHËSITË E MEDIAVE TË PËRDORSHME

Supported media weight/s

Skanim nga njëra anë: 42 deri në 128 gsm/64 deri në 128 gsm (Mono/Ngjyra); Skanim nga të dyja anët: 50 deri në 128 gsm/64 deri në 128 gsm (Mono/Ngjyra)

PESHAT E MEDIAVE TË PËRDORSHME

Rezolucioni i skanimit

Skanim Mono: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi


Skanim me Ngjyra: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi

Skanimi nga të dyja anët

2-anësh në 2-anësh (automatik)

Shpejtësi e skanimit

Mono në një anë: 50 ipm/A4(600dpi/300dpi)


Mono në dy anë: 32 ipm/A4(600dpi/300dpi)


Ngjyra në një anë: 50 ipm/A4(300dpi)


Ngjyra në dy anë: 32 ipm/A4(300dpi)

Metodat e skanimit

Push Scan: Funksionalitet i dërgimit universal me ngjyra është standard. Integrimi me një gamë softuerësh opsionalë me bazë MAEP shton punë të fuqishme dhe aftësi konvertimi. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.


Tërheqja e skanimit: TWAIN/WIA tërheqja e skanimit e disponueshme në të gjithë modelët.


Skanim në USB Memory Key


Skanim në pajisje të lëvizshme, pajisje të lidhura me internetin dhe pajisje që mbështeten në re: Një sferë zgjidhjesh është në dispozicion për të siguruar skanim në pajisje të lëvizshme, pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

TWAIN për Drajvërit TWAIN të Rrjetit (Rrjeti me Ngjyra ScanGear): Sistemet e përdorimit të përdorshme: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32 bit, 64 bit në rregjim përshtatje)*


WIA për Drajvërit WIA të Rrjetit: Sistemet e përdorimit të përdorshme: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32 bit, 64 bit)*


*Drajvërit janë të disponueshëm përmes http://software.canon-europe.com/.

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Opsional/Standard

Standard në të gjithë modelet

Rezolucioni i dërgimit

100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Destinacionet

Email/faks në internet (SMTP), faksi (opsion), kompjuteri (SMB, FTP, WebDAV)

Libri i Adresave/Numrat e shpejtë

LDAP(Maks. 2000 të kërkueshme), Lokal (Maks. 1800 përfshirë 200 Thirrje të shpejta)

Formatët e skedarit

TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (compacte), PDF/A-1b, Searchable PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint)

Kompletet e Tiparit të Dërgimit Universal Opsional

KOMPLETI I TIPARIT TË DËRGIMIT UNIVERSAL TË PËRPARUAR-E1: Krijoni PDF të përvijuar (Ndjekje dhe butësi), Adobe Reader Extensions PDF.


KOMPLETI I TIPARIT TË DËRGIMIT UNIVERSAL ME SIGURI-D1: Dërgoni PDF të shifruar dhe shtoni firmën e pajisjes digitale te skedarët PDF/XPS.


KOMPLETI I FIRMËS DIGITALE TË PËRDORUESIT TË DËRGIMIT UNIVERSAL KIT-C1: Shtoni firmën digitale te përdoruesit te skedarët PDF/XPS.

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Opsional/Standard

Opsional në të gjitha modelet (kërkon SUPER G3 FAX BOARD-AM1)

Shpejtësia e Modemit

Super G3 33,6kbps (Deri në 3 sekonda për faqe ¹)

Rezolucioni i faksit

Standard: 200 x 100 dpi


E mirë: 200 x 200 dpi


E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi


Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi

Kujtesa e FAX-it

Deri në 6000 faqe ¹

Numrat e shpejtë

Maks. 200

Thirrjet në grup/Destinacionet

Maks. 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po (Afërsisht 3 orë)

Karakteristika të tjera

Dërgimi i faksit në një numër tjetër, Përdorimi i dyfishtë, Faktsi i PC (vetëm tekst)

SPECIFIKIMET E PËRGJITHSHËM

Koha e ngrohjes

Rreth 34 sekonda nga Ndezja (modaliteti normal), 10 sekonda nga Ndezja (modaliteti fillimi i shpejtë)

Rikthimi nga modaliteti i fjetjes

10 sekonda ose më pak

Lloji i ndërfaqes

USB 2.0 Hi-Speed,1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB Host (Para), 2 x USB Host(Prapa)


Zgjidhja pa tela e rekomanduar e palës së tretë është Silex SX-BR-4600WAN. Për më shumë detaje ju lutem shikoni www.silex-europe.com

Protokollet e rrjetit

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk mbështetje *IPv4/IPv6

Shpejtësia e procesorit

1.66 Ghz

Kujtesa

1,5 gb

Mekanizimi i Hard Diskut

Hard Disk 160 GB (Hapësira e përdoreshme 80 GB)

Paneli i kontrollit

17.8 cm (7 inç) Panel LCD WVGA me Ngjyra me Prekje & Anim

Përmasat (Gj x Th x L)

560 mm x 567 mm x 633 mm (standard)


560 mm x 567 mm x 752 mm (me 1 kasetë opsionale)


560 mm x 567 mm x 868 mm (me 2 kaseta opsionale)


560 mm x 567 mm x 984 mm (me 3 kaseta opsionale)

Hapësira e instalimit (Gj x Th)

787 mm x 567 mm (Njësi kryesore + Sirtar i hapur me shumë funksione + Sirtarë të mbyllur kasetash)


1182 mm x 567 mm (Njësi kryesore + Sistemues Fletësh + Sirtar i hapur me shumë funksione + Sirtarë të mbyllur kasetash)

Pesha

47.9kg përjashtuar Tonerin

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30ºC (50 deri në 86ºF)


Lagështira: 20 deri në 80 % RH (pa kondensim)

Burimi i energjisë

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 Amp

Konsumi i energjisë

Maximumi: Përafër. 1,6 KW


Në Pritje: Rreth 53,72 W


Modaliteti i fjetjes: Rreth 1 W ose më pak ¹


Vlerësimi i Konsumit të Zakonshëm të Energjisë (KZE) ²: 2,4 kWh (iR-ADV 500i) / 1,873 kWh (iR-ADV 400i)


Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Nivelet e zhurmës

Presioni i Zërit ¹


Aktiv: 75 dB ose më pak (iR-ADV 500i), 73 dB ose më pak (iR-ADV 400i)


Në pritje: 53 dB ose më pak

Adminstrimi i printerit dhe programet

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform): Një platformë e fuqishme JAVA për pajisjet Canon e cila e integron pajisjen me një sërë zgjidhjesh softuerike Canon dhe të palëve të treta.


Universal Login Manager: Softuer iR-ADV për biznese më të vogla i cili ofron hyrje të lehtë, personalizim dhe gjurmim përdorimi me bazë përdoruesi dhe kontroll sipas funksionit.


mobile PRINT & SCAN: Softuer i thjeshtë iR-ADV pa server që mundëson printimin dhe skanimin në pajisje portativ dhe tabletë Android dhe iOS.


MEAP në internet: Shërbim në internet alternativ ndaj MEAP që lejon që aplikacionet MFP të zhvillohen dhe të vendosen nëpërmjet shërbimeve në internet


iW Management Console: Softeur me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një sërë pajisjesh.


eMaintenance: RDS e integruar lejon shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull kapjen e matjeve, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimin në distancë.


Content Delivery System: Lejon shpërndarjen në distancë të firmuerit, opsioneve iR dhe aplikacioneve MEAP;


Remote User Interface (RUI): Ndërfaqe e mbështetur në internet për secilën pajisje që ndihmon të sigurojë administrim dhe kontroll nga larg të pajisjes.


Colour Network ScanGear: Skaner i pajtueshëm me TWAIN që lejon kompjuterët në një rrjet të përdorin funksionueshmërinë e tërheqjes së skanerit të pajisjes.


Vegla e Konfigurimit të Drajvërit të Canon: Një mjet për ndryshimin e cilësimeve të paracaktuara nga fabrika të drajvërave të printimit të Canon (I disponueshëm vetëm nëpërmjet shërbimit)


iW DESKTOP: Softuer botimi për printim Kap-dhe-Lësho për të kombinuar me lehtësi dokumentet dhe për të aplikuar lustrimin që të krijohen dokumente me pamje profesionale


SOFTUERË TË PËRDORUESVE NGA LARG: Lejon përdorimin e ekraneve të panelit të kontrollit të pajisjes nga kompjuterë nga larg.


Për detaje të softuerëve të tjerë përfshirë softuerët MEAP, ju lutem kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve.

Karakteristikat e sigurisë

Standard:


Filtrimi i Adresës së IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802,1X, Moduli i Platformës së Besueshme (TPM), Printimi i Sigurtë, Kyçja e Fjalëkalimit HDD, Fshirja e të dhënave, Administratori i Futjes Universale, ID i Departamentit, SSO-H, Kutia postare, Sistemi i Administrimit të Përdorimit.


Opsionale:


Printim i Sigurt i Enkriptuar, PDF e Enkriptuar, Enkriptim HDD, Firma të Përdoruesit dhe Pajisjes, Ujëra të Siguruara, MailboxLite.


Elementët e mëposhtëm kërkojnë uniFLOW: Printimi i sigurtë Printimi Im Kudo, Parandalimi i Humbjes së të Dhënave.

PJESËT E KONSUMUESHME

Toner bottle

Toner i Zi C-EXV 43 (Rendimenti: 15200 pages ¹)

OPSIONE TË TJERA

Staple finisher

Emri: ORGANIZUES LETRASH-R1


Numri i sirtarëve: 1


Kapaciteti i stivës: Me kapësen: 20 komplete. Pa kapësen: 500 fletë


Kapaciteti maksimal i kapëses: Deri në 50 fletë


Pesha e letrës: 64 deri në 128 g/m²


Pozicioni i Kapëses: Tek (Lart-Majtas)


Dimensionet (Gj x Th x L): 798 mm × 395 mm × 263 mm


Pesha: Rreth 10,5 kg

Staple Finisher 2

Jo i disponueshëm

Booklet Finisher

Jo i disponueshëm

Cassette module/s

Emri: MODUL KASETE-AA1


Përshkrimi: Modul opsional kasete me kapacitet letre prej 550 fletësh. Deri në 3 njësi kasete mund të shtohen në një njësi kryesore


Përmasat (Gje x The x La): 540 mm × 500 mm × 119 mm


Pesha: Rreth 7,7 kg

PROFESSIONAL PUNCHER INTEGRATION UNIT

Hardware accessories 1

BAZAMENT I SHESHTË LLOJI-B1: Bazamenti mund të vendoset nën modulin standard/opsional të kasetës, për të ngritur pajisjen kur qëndron vetë Ky është një bazament më i lartë i përshtatshëm për përdorim me kasetat standarde ose një modul tjetër kasete. (Lartësia e Bazamentit: 300 mm)


BAZAMENTI I SHESHTË LLOJI-C1: Bazamenti mund të vendoset nën modulin standard/opsional të kasetës, për të ngritur pajisjen kur qëndron vetë Ky është një bazament më i ulët i përshtatshëm për përdorim me dy ose tre module të tjera kasete. (Lartësia e Bazamentit: 94 mm)


KASETË ZARFI-E1 : Bashkohet me kasetn "2" për furnizim të lehtë me zarfe.

Hardware accessories 2

MiCARD PLUS PROXIMITY CARD READER: Një lexuesi i kartës nga afër për autentifikimin e përdoruesit mbështetur te karta, duke lejuar përdorimin e teknologjive të shumta të kartave (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala dhe MiFare, etj.).

Print controller accessories

KOMPLETI I PRINTIMIT TË KODIT TE SHIRITI-D1: Lejon printimin e kodit përmes teknologjisë jet caps.

Document publishing

iW DESKTOP: Softuer tërhiq-dhe-lësho i publikimit të printimit i cili kombinon lehtësisht dokumente nga burime të ndryshme, zbaton përfundimin për të krijuar dokumente me pamje profesionale dhe lidhet pa probleme me printerin. Përfshin aftësitë e krijimit, shënimit dhe ngjeshje së PDF për rrjedhë pune dixhitale si korrigjimi dhe autorizimi.

System accessories

SOFTUER PËR AKSES NË INTERNET-J1: Ofron mundësi përdorimi të faqeve të interentit dhe aplikacioneve MEAP në internet.


BORDI I FAKSIT SUPER G3 AM1: Shton funksionin e faksit.


BORDI I FAKSIT SUPER G3 LINJA E 2-TE AM1: Shton linjën e dytë të faksit.


REMOTE FAX KIT-A1: Lejon që pajisja të dërgojë dhe marrë faks nga një pajisje tjetër e pajtueshme e lidhur me një bord të faksit.


IC CARD READER BOX-A1: Një kuti për të mbajtur dhe siguruar një Lexues Karte IC si për shembull Lexues MiCard në pajisje.


COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1: Lejon lidhjen (CCVI I/F) ndërmjet terminalit të kontrollit të kopjimit të palës së tretë dhe sferës iR-ADV të Canon për përdorimin e rimarrjes së kostos.

Device security accessories

HDD DATA ENCRYPTION KIT C6: Enkripton të gjitha të dhënat e imazheve dhe cilësimet e pajisjes përpara ruajtjes së tyre në hard drive të pajisjes.

Document security accessories

SECURE WATERMARK-B1: Shkurajon dublikimin e dokumentave sensitive duke vendosur shenja të sigurisë që bëhen të dukshme kur kopjohen.


PROGRAMI KOMPJUTERIK I PRINTIMIT TE SHIFRUAR-D1: Shifron punën e printimit gjatë tranzitit te pajisja dhe kërkon një fjalëkalim te printeri përpara sesa dokumentet sensitive të mund të printohen.

Accessibility accessories

ADF ACCESS HANDLE-A1: I bashkëngjitet futësit të dokumentit, duke e bërë përdorimin më të lehtë për përdoruesit që janë ulur.


REMOTE OPERATORS SOFTWARE KIT-B1: Lejon përdorimin e ekranit të panelit të kontrollit të pajisjes nga kompjuterët në distancë.

Other options

KAPËSE-P1: Kapëse të sheshta për Organizuesin e Fletëve-R1

Mohimi i përgjegjësisë

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Shënimi në fund të faqes

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ Modaliteti i fjetjes 1 vat mund të mos jetë i mundshëm në të gjitha rrethanat. Disa konfigurime dhe opsione të rrjetit mund të parandalojnë që pajisja të hyjë në modalitetin e gjumit të thellë. Ju lutemi referojuni manualit të përdoruesit për më shumë informacion


² Vlerësimi i Konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

¹ Zhurma e deklaruar në përputhje me ISO 7779

¹ Mbështetur në mbulimin 6% (A4)

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ Sipas nr. të grafikut standard ITU-T 1

¹ Modaliteti i fjetjes 1 vat mund të mos jetë i mundshëm në të gjitha rrethanat. Disa konfigurime dhe opsione të rrjetit mund të parandalojnë që pajisja të hyjë në modalitetin e gjumit të thellë. Ju lutemi referojuni manualit të përdoruesit për më shumë informacion


² Vlerësimi i Konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

¹ Zhurma e deklaruar në përputhje me ISO 7779

¹ Mbështetur në mbulimin 6% (A4)