Canon imageRUNNER 1435 Specifikimet

SPECIFIKIMET THEMELORE

Lloji i makinës

Pajisje multifunksionale me laser bardhë-e-zi A4 (lexues/printer standard)

Funksionet thelbësore të disponueshme

Printim, kopjim dhe skanim standard

SPECIFIKIMET E PRINTERIT

Shpejtësia e printimit

35 faqe/min (A4 në një anë), 15 faqe/min (A5 në një anë)¹, 18 faqe/min (A4 në dy anë)

Metoda e printimit

Printim me Rreze Lazer

Rezolucioni i printimit

600 dpi x 600 dpi

Printimi nga të dyja anët

Automatik (Standard)

Printim direkt

Printimi i drejtpërdrejtë i disponueshëm nga memoria USB


Llojet e mbështetura të skedarëve: JPEG, TIFF, PDF

Printimi nga pajisjet e lidhura në internet

Një seri zgjidhjesh janë të disponueshme për të siguruar printimin nga pajisjet celulare ose të lidhura në internet. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.

Futja e letrës (Standarde)

Kasetë 1 x 500 fletë (80 gm2), sirtar me shumë përdorime me 100 fletë (80 gm2)

Futja e Letrës (Opsion)

Kasetë 1 x 500 fletë (80 gm2) (Moduli i furnizimit të kasetës AC1)

Kapaciteti maksimal i futjes së letrës

1100 fletë (80 gsm)

Kapaciteti i daljes së letrës

100 fletë (80 gsm)

Kapacitetet e përfundimit

Standard: Ngjit, Grup

Llojet e mediave të përdorshme

Kaseta/t:


Letër e hollë, letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër e rëndë


Sirtari shumëfunksional:


Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e ricikluar, letër me ngjyrë, letër e rëndë, fletë transparente, etiketa, zarfe (nr. 10 (COM10), monarch, ISO-C5, DL)

Madhësitë e mediave të përdorshme

Kaseta(t) e letrës: A4


Sirtari shumëfunksional:Madhësia standarde: A4, A5, B5, ligjore, letër, ekzekutive, pasqyrë, zarfe (nr. 10 (COM10), monarch, ISO-C5, DL)


Madhësia e përshtatur (76 mm to 216 mm x 127 mm deri në 356 mm)

Peshat e mediave të përdorshme

Kaseta(t): 64 deri në 90 gm2


Sirtari me shumë përdorime: 60 deri në 220 gm2


Dyanshëm: 64 deri në 105 g/m²

Gjuha/gjuhët e përshkrimit të faqes

UFRII , PCL5/6

Fontet

Fontet PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 fonte OCR

Pajtueshmëria me sistemin e përdorimit

UFRII: Windows/ Server 2003/Vista/Server 2008/7/Server 2008R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ose i mëvonshëm)


PCL: Windows/Server 2003/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2


Ju lutemi referojuni http://software.canon-europe.com për disponueshmërinë e zgjidhjeve të printimit për sistemet dhe mjediset e tjerë të përdorimit, përfshirë AS/400, UNIX, Linux dhe Citrix. Disa nga këto zgjidhje janë me pagesë.


Llojet e pajisjeve SAP janë të disponueshëm përmes Tregut SAP.

SPECIFIKIMET E KOPJIMIT

Shpejtësia e kopjimit

Ju lutemi referojuni shpejtësive të përmendura të printimit

Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)

6,9 sek (pllaka e shtypit)

Rezolucioni i kopjimit

600 dpi x 600 dpi

Kopjimi i shumëfishtë

Deri në Up to 999 kopje

Zvogëlimi/Zmadhimi

Zmadhimi 25-400% me rritje 1%


Norma e zmadhimit fiks: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Opsional/Standard

Standard (lexuesi dhe kapaku i pllakës së shtypit)

Madhësia/madhësitë e mediave të përdorshme

A4, B5, B6, ligjore, letër

Pesha/peshat e mediave të përdorshme

Nuk ka mbështetje për DADF

Rezolucioni i skanimit

Skanimi bardhë-e-zi: 300 dpi x 300 dpi, 300 dpi x 600 dpi


Skanimi me ngjyra: 300 dpi x 300 dpi, 300 dpi x 600 dpi

Skanim dyanësh

2-anësh në 2-anësh (automatik)

Shpejtësia e skanimit

Bardhë e zi në një anë: 28 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), bardhë e zi në dy anë: 10 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)


Me ngjyra në një anë: 10 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), me ngjyra në dy anë: 6 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)

Metodat e skanimit

Skanimi me shtytje: nuk është i disponueshëm


Skanimi me tërheqje: Skanimi me tërheqje TWAIN/WIA i disponueshëm.


Skanimi në memorien USB


Skanimi në pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin: një gamë zgjidhjesh është e disponueshme për të siguruar skanim në pajisje të lëvizshme ose në pajisje të lidhura në internet në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

TWAIN/WIA Tërheqja e skanimit


Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Window8.1


Skanimi në Mac (vetëm TWAIN)


Mac OS X 10.5.8 ose version i mëvonshëm


*Drajverët janë të disponueshëm përmes http://software.canon-europe.com.

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

SPECIFIKIMET E FAKSIT

SPECIFIKIMET E PËRGJITHSHËM

Koha e ngrohjes

Rreth


20 sekonda nga ndezja

Rikthimi nga modaliteti i fjetjes

7,8 sekonda ose më pak

Lloji i ndërfaqes

USB 2.0 Hi-Speed,1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x pritës USB (para), 1 x pritës USB (prapa), 1 x pajisje USB


Zgjidhja pa tela e rekomanduar e palës së tretë është Silex SX-BR-4600WAN. Për më shumë detaje ju lutem shikoni www.silex-europe.com

Protokollet e rrjetit

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery)


Mbështetje për *IPv4/IPv6

Kujtesa

512 MB (RAM)

Hard Disku

Jo i disponueshëm

Paneli i kontrollit

Ekran LCD me ndriçim nga prapa me 5 linja monokrom

Përmasat (Gj x Th x L)

Standard:


545 mm x 457 mm x 422,5 mm


Me Modulin opsional të furnizimit të kasetës AC1: 545 mm x 457 mm x 522,5 mm

Hapësira e instalimit (Gj x Th)

772,1 mm x 784,5 mm (njësia kryesore + sirtari shumëpërdorimësh i hapur + sirtarët e kasetës të hapur)

Pesha

Rreth


22,34 kg përfshirë tonerin

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30ºC (50 deri në 86ºF)


Lagështira: 20 deri në 80 % RH (pa kondensim)

Burimi i energjisë

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3.7 Amp

Konsumi i energjisë

Maximumi: Përafër. 1,5 KW


Në Pritje: Rreth


15 W


Modaliteti i fjetjes: Rreth


2,0 W ose më pak¹


Koha pa ngarkesë që duhet për të kaluar te modaliteti i gjumit: minimumi 180 sek / e paracaktuar 300 sek


Modaliteti i çaktivizimit të lidhjes: 0,1 W ose më pak


Koha e pushimit për të kaluar në modalitetin e fikjes-shkëputjes: paracaktimi 4 orë


Norma e konsumit tipik të elektricitetit (TEC)²: 1,5 kWh

Nivelet e zhurmës

Nivelet e zhurmës së trysnisë së tingullit:


Aktiv: 55,2 dB


Në gatishmëri: nuk mund të dëgjohen (më pak se 30 dB)

Menaxhimi i printerit

eMaintenance: RDS e integruar lejon shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull kapjen e matjeve, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimin në distancë.


Përputhshmëria e uniFLOW e integruar: Për integrimin me platformën e menaxhimit të rezultatit uniFLOW nga Canon.


Konsola e menaxhimit iW: Softueri i bazuar në server për menaxhimin e centralizuar të një grupi pajisjesh (përfshirë monitorimin e pajisjeve të konsumueshme, monitorimin e statusit dhe sinjalizimet, shpërndarjen e librave të adresave, parametrat e konfigurimit, firmuerin, regjistrimin dhe raportimin e matjeve, menaxhimin e softuerëve drejtues dhe burimeve)


Sistemi i firmuerit në largësi (GDLS): lejon shpërndarjen në largësi të firmuerit


Remote User Interface (RUI): Ndërfaqe e mbështetur në internet për secilën pajisje që ndihmon të sigurojë administrim dhe kontroll nga larg të pajisjes.


Canon Driver Configuration Tool (ofrohet nëpërmjet shërbimit): Një mjet për ndryshimin e parametrave të parazgjedhura të fabrikës për softuerët drejtues të printimit nga Canon.

Karakteristikat e sigurisë

Standard:


Filtrimi i adresës IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Printimi i sigurt, ID-ja e departamentit

PJESËT E KONSUMUESHME

Shishe toneri

Toneri C-EXV 50 i zi (rendimenti: bardhë-e-zi 17 600) ¹

STAPLE FINISHER

Njësia e furnizimit të kasetës

Emri: Moduli i kasetës AC1


Përshkrimi: Njësia opsionale e furnizimit të kasetës me kapacitet letre 1 x 500 fletë. Rrit kapacitetin e letrës në kasetë deri në 1100 fletë.


Përmasat (Gj x Th x L): 520 mm x 451 mm x 155 mm


Pesha: Rreth


5 kg

Pajisjet shtesë të harduerit

Piedestali i thjeshtë i tipit G1 për përdorimin e pajisjes në dysheme

Opsione të tjera

Njësia e tamburit C-EXV 50: Tamburi bardhë-e-zi me rendiment 35 500 faqe

Mohimi i përgjegjësisë

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Shënimi në fund të faqes

¹ Nuk mbështetet A5 në dy anë

¹ Modaliteti i fjetjes 2 vat mund të mos jetë i mundshëm në të gjitha rrethanat. Disa konfigurime dhe opsione të rrjetit mund të parandalojnë që pajisja të hyjë në modalitetin e gjumit të thellë. Ju lutemi referojuni manualit të përdoruesit për më shumë informacion


² Vlerësimi i Konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

¹ Bazuar në mbulimin 6% (A4)

¹ Nuk mbështetet A5 në dy anë

¹ Modaliteti i fjetjes 2 vat mund të mos jetë i mundshëm në të gjitha rrethanat. Disa konfigurime dhe opsione të rrjetit mund të parandalojnë që pajisja të hyjë në modalitetin e gjumit të thellë. Ju lutemi referojuni manualit të përdoruesit për më shumë informacion


² Vlerësimi i Konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

¹ Bazuar në mbulimin 6% (A4)