Për zyrë

Programi i partnerit Canon

Mirësevini tek Programi i Partnerit Canon të Canon-it në Evropën Qendrore dhe Lindore (Canon CEE Gmbh). Programi Partner u krijua për të akredituar Partnerët më të mirë në shitje në fusha të ndryshme të biznesit për produktet e zyrës (pajisje shumë funksionale pa fishekë boje), printime të formateve të mëdha (LFP) ose Sisteme Menaxhimi të Dokumentave (DIMS).

Ne tek Canon besojmë se një biznes i suksesshëm varet plotësisht tek një marrëdhënie kohë-gjatë ku përfitojnë si Partneri i Shitjeve ashtu edhe Canon-i. 

Për këtë arsye, Canon-i ka krijua modelin me gjashtë pika për të siguruar një partneritet të mirë-ballancuar për të dyja palët, Canon-in dhe Partnerët e besuar:
· Biznes i sigurt.
· Tregje të sigurta.
· Marka e Canon-it.
· Investim i sigurt.
· Komunikim efikas.
· Ndihmë nga Canon.

Canon-i ofron angazhime afat-gjata partneriteti me partnerët e tij të biznesit duke ofruar ndihmë shtesë dhe duke investuar gjerësisht në rritjen e tyre. Programi i Partnerëve të Canon-it ka si synim të sigurojë besueshmëri dhe besim tek klientët kur ata blenë produkte dhe shërbime Canon nga Partnerët Canon. 

Nëse jeni të interesuar të bashkohemi me rrjetin e Programit të Partnerëve të Canon-it, ju lutemi shtypni butonin më poshtë dhe zgjidhni vendin tuaj.  Në anën e djathtë të faqes në vijim do t’ju jepen të dhëna rreth Programit të partnerëve të Canon-it për shitësit ndërsa pjesa e majtë do t’ju udhëheqë tek informacioni mbi klientët.

spacer
					image