EHB-hero1

Booths realizon një rritje prodhimi me 50% me zgjidhjen e përpunimit të faturave të Canon

Një zinxhir rajonal dhe në zgjerim i supermarketeve sot punëson mbi 3000 persona në 29 dyqane në veriperëndim të vendit. Kompania bën shumë përpjekje për të qenë i përfshirë në komunitetet ku zhvillon biznes dhe për të zhvilluar gamën e saj të produkteve të etiketuara në partneritet me furnizuesit dhe prodhuesit lokalë. Ndërkohë që Booths si dhe shumë furnizues dhe prodhues lokalë me të cilët punon kanë përfituar nga kjo marrëdhënie simbiotike, mungesa e përvojës për shumë nga partnerët e tij tregtarë do të thotë se si pjesë e proceseve të tyre operative shumë prej tyre paraqesin fatura mjaft të ndryshme në lloj dhe në cilësi.

Në përpjekje për të arritur metoda operative më eficiente, Booths vendosi të siguronte një zgjidhje që do ta lehtësonte procesin duke ulur ndjeshëm kohën e harxhuar për administrimin manual të faturave. Pas vlerësimit të disa opsioneve, Booths vendosi për zgjidhjen e Përpunimit të faturave nga Canon, e cila e ka shkurtuar shumë kohën dhe ka rritur ndjeshëm produktivitetin në këto dy vite që nga instalimi.

EHB-image1

"Tani mund të prezantojmë një pamje shumë më të saktë të biznesit tonë, pasi e dimë me saktësi se ku ndodhet një faturë.”

Steve Sumner, Kontrollor Financiar