EL-hero1

Zgjidhja e printimit të menaxhuar e Canon e ndihmon East Lothian “të printojë në një nivel të vogël”

Si shumë autoritete lokale në Mbretërinë e Bashkuar, Këshilli i East Lothian u përball me sfidën për të ulur kostot dhe rritur efikasitetin, ndërkohë që ofronte shërbimet. Printimi dhe kopjimi u vunë shpejt në vëmendje të veçantë dhe Këshillit i bëri mjaft përshtypje përfitimet që mund të ofronte një Shërbim i menaxhuar i printimit (MPS) nga Canon. Duke vlerësuar nevojën për të tërhequr që në fillim vëmendjen e përdoruesve të brendshëm, Canon dhe ekipi i projektit të East Lothian punuan së bashku për të ndryshuar qëndrimin me një trajnim efektiv si dhe një plan komunikimi. Tani, Canon MPS është një pjesë thelbësore e veprimtarive ditë pas dite të Këshillit, duke ofruar monitorim në nivel mikro të printimeve për të identifikuar uljet e vazhdueshme të kostove.

EL-image1

"Ne kemi një ide të përgjithshme se ku donim të shkonim, por nuk dinim saktësisht se si të shkonim atje. Prandaj eksperienca e Canon në zbatimin e një sërë zgjidhjesh të ndryshme për klientët e tjerë na ndihmoi vërtet që të arrinim te zgjidhja e duhur."

Julie Caughey, Menaxhere e Financës