DWF-hero1-1600x600

Printimi në pajisje të lëvizshme fuqizon ekspertët e telekomunikacionit

DWF-logo.jpg

Orange Business Services kishte nevojë për një zgjidhje që jo vetëm t'i lejonte punonjësit e saj të printonin me lehtësi kur punonin nga zyrat qendrore, por, meqenëse zyrat janë edhe një qendër për takimet e rëndësishme me klientët dhe një mundësi për të prezantuar aftësitë e zgjidhjeve të biznesit, OBS kërkonte një zgjidhje që t'i lejonte vizitorët të printonin nga pajisjet celulare.

Rezultatet

Përmirësimi i bashkëpunimit dhe punës në pajisje të lëvizshme për punonjësit britanikë dhe vizitorët në zyra

Përmirësimi i bashkëpunimit dhe punës në pajisje të lëvizshme për punonjësit britanikë dhe vizitorët në zyra

Rritja e efikasitetit në energji që siguron mbështetje për kompaninë në Raportimin e efikasitetit të energjisë së CRC-së për Orange Group

Rritja e efikasitetit në energji që siguron mbështetje për kompaninë në Raportimin e efikasitetit të energjisë së CRC-së për Orange Group

Orange_business_services

Objektivi

Orange Business Services kërkonte të përmirësonte aftësitë e saj në printim për punonjësit në Mbretërinë e Bashkuar, sidomos me rritjen e punës në pajisjet e lëvizshme.

Sfidat

• Ofrimi për punonjësit dhe vizitorët i funksionalitetit të printimit në pajisjeve të lëvizshme, në mënyrë të sigurt dhe të vazhdueshme, në përputhje me shërbimet më të fundit të pajisjeve së lëvizshme

• Kërkesa për një mjedis printimi që duhet të mbështesë punonjësit në terren, punonjësit me orare të ndryshme dhe klientët

Metoda

Orange Business Services bashkëpunoi në partneritet me Canon për të mbështetur punonjësit në pajisjet e lëvizshme me teknologjinë më të fundit të printimit në to.

Orange_business_services