Eureco-hero1.jpg

Eureco-Pharma BV shijon përfitimet pas realizimit të printimeve dixhitale të broshurave në kompaninë e saj

Eureco-Pharma BV është një specialiste në importin paralel të ilaçeve dhe punëve të ripaketimit dhe ka një xhiro vjetore prej €40 milion. Deri në vitin e fundit printimi i fletëpalosjeve me informacione për pacientë në gjuhën holandeze i kalohej një operatori të jashtëm. Kjo metodë kishte disavantazhe të mëdha, duke përfshirë kohëzgjatje deri në katër javë dhe mungesë fleksibiliteti. Për më tepër, kompania zbuloi se kalimi i printimit të fletëpalosjeve te një tjetër çonte në humbje të mëdha.

Duke e sjellë printimin e fletëpalosjeve brenda në kompani i ka mundësuar Eureco-Pharma të shkurtojë kohën nga katër javë në vetëm 24 orë. Elasticiteti i të qenit në gjendje të printojë fletëpalosje sipas kërkesës ka bërë që kompania të pakësojë ndjeshëm humbjet, duke ndihmuar për të kursyer mijëra euro në vit. Gjithashtu ka automatizuar me sukses procesin e palosjes dhe numërimit falë makinës të palosjes dhe prerjes Horizon, duke kursyer kështu energjitë e punëtorëve.

Eureco-image1
Eureco-image2

"Deri vitin e kaluar i kisha pranuar mangësitë e nënkontraktimit të printimit të fletëpalosjeve dhe nuk kisha pyetur asnjëherë për mundësitë e tjera. Sidoqoftë, pasi fola me dikë nga Canon, fillova të kuptoj përfitimet e mundshme."

Jan de Kreij, Drejtori i Menaxhimit dhe pronari